Meetjeslandse Open Monumentendag presenteert het langste monument


Op zondag 12 september, Open Monumentendag 2021 slaan Eeklo en Maldegem de handen in elkaar om een unieke belevingstoer aan te bieden, op en rond het spoor. En dat voor jong en ouder(s)!

Spring in Maldegem of Eeklo op de trein en (her)ontdek al rijdend het lokale (trein)erfgoed. Eens uitgestapt, begeleiden enthousiaste vrijwilligers jullie naar de volgende activiteit.

In Maldegem zijn er gidsbeurten in de stationsbuurt. Er valt heel wat te vertellen! We starten aan het station en het Stoomcentrum, de goederenloods (AIKO) en de woning voor het spoorwegpersoneel. Daarna wandelen we langs de Duimpjesvilla en gaan we misschien in het linotypebedrijf! We vervolgen de wandeling langs de Stationsstraat, de Nieuwstraat en de vroeger route van de tramlijn Breskens-Maldegem. Jullie komen tijdens de wandeling te weten waarom het station zo belangrijk was voor Maldegem.

In Eeklo gaan we samen op zoek naar restanten rond het vroegere station. Op verschillende plaatsen informeren gidsen over de oude stationsbuurt, de voormalige slaapvertrekken, enkele schuilbunkers en de site met draaiplateau voor locomotieven. Samen met een maquette van 1939, enkele oude grondplannen en foto’s proberen we de gloriedagen van het station terug tot leven te wekken. Een te bezoeken locomotief en een terras uitgebaat door Eeklose brouwers, maken het plaatje compleet! Wie rijdt er mee?

Hé, pssst… Let goed op, want voor kinderen en jongeren is er ook een leuke prijs te winnen!

Deze belevingstour is gratis maar inschrijven is verplicht!

Tickets vanuit Maldegem:

 1. 10u15 Instappen Maldegem – 10u55 rondleiding Eeklo en terrasje – 13u15 terug naar Maldegem – 13u50 rondleiding Maldegem
 • 11u50 Rondleiding Maldegem en terrasje – 14u15 Instappen Maldegem – 14u55 rondleiding Eeklo en terrasje – 17u15 terug naar Maldegem
 • 12u15 Instappen Maldegem – 12u55 rondleiding Eeklo en terrasje – 15u15 terug naar Maldegem – 15u50 rondleiding Maldegem

Tickets vanuit Eeklo:

 1. 11u15 Instappen Eeklo – 11u50 rondleiding Maldegem en terrasje – 14u15 terug naar Eeklo – 14u55 tentoonstelling Eeklo en terrasje
 • 13u15 Instappen Eeklo – 13u50 rondleiding Maldegem en terrasje – 16u15 terug naar Eeklo – 16u55 tentoonstelling Eeklo en terrasje

Instappen in Maldegem: www.maldegem.be/webshop

Instappen in Eeklo: webshopeeklo.recreatex.be

Contact bij reservatieproblemen Maldegem: cultuurdienst@maldegem.be of tel. 050 72 89 79

Contact bij reservatieproblemen Eeklo: cultuur@eeklo.be of tel. 09 218 27 31

Geen nood voor wie te laat was! Een mooie brochure met historische info over de spoorlijn en enkele highlights langs het traject, is op 12 september te verkrijgen in het Spoorcentrum Maldegem en aan het station van Eeklo

Meer info:

www.comeet.be/open-monumentendag

www.eeklo.be/els

www.maldegem.be/open-monumentendag

www.stoomtreinmaldegem.be/nl/evenementen

Dit is een initiatief van Erfgoedcomité Maldegem, Gemeente Maldegem, Herita vzw, IOED Meetjesland, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Eeklo, vzw Stoomcentrum Maldegem en de Werkgroep ELS Eeklo.

Herontdek ons verleden langs middeleeuwse Burggravenstroom


Provincie Oost-Vlaanderen en IOED Meetjesland eren de Burggravenstroom, één van de oudste maar onbekende kanalen van Vlaanderen

Naar aanleiding van de aanvraag tot erkenning als Unesco Geopark wijdt Provincie Oost-Vlaanderen haar 40ste Erfgoedsprokkel-gids aan de Burggravenstroom.

“Onze erfgoedsprokkels zijn toegankelijke brochures-gidsen met een plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van een gebouw of plek aan bod komen. Je kan ze als wandelgids gebruiken of als leestip voor thuis. Onze 40ste editie over de Burggravenstroom maakten we in samenwerking met de IOED Meetjesland. We vinden het belangrijk om duiding te geven bij het landschap dat ons omringt. Het zit immers vol sporen van het verleden… als je maar weet wat je ziet. De Provincie vindt de hele Schelde-delta-regio zo uniek dat we dit najaar een erkenning aanvragen als Unesco Geopark,” vertelt gedeputeerde An Vervliet.

Vrijwel onbekend

Het is algemeen geweten dat Gent aan de samenvloeiing van de rivieren Leie en Schelde ligt en dat het ooit een rechtstreekse verbinding had met het Zwin via het Lievekanaal.
Nu was er een vierde waterweg die een belangrijke rol speelde in de stadsgeschiedenis: de Burggravenstroom, ook Schipgracht of de Moere genoemd.
Het kanaal werd in de middeleeuwen gegraven om vooral turf vanuit het Meetjesland naar Gent te vervoeren en speelde een belangrijke rol in de Gentse geschiedenis en in de ontwikkeling van het landschap. Ondertussen is het een (fiets)route van 15 km tussen Gent en Ertvelde langs gedempte èn open delen van de stroom.

De burggraven van Gent

De naam ‘Burggravenstroom’ verwijst naar een machtige kaste van de hoge adel die wellicht betrokken was bij het graven en het beheer van deze waterloop. Bij de reorganisatie van het graafschap Vlaanderen eind 10de eeuw werden kasselrijen (afgeleide van ‘castellania’ uit het Latijn, ook wel burggraafschap) gevormd met aan het hoofd een castellanus of burggraaf. Dit was de lokale plaatsvervanger van de graaf met militaire, juridische en bestuurlijke macht over een groot gebied, de Gentse Oudburg. Vanaf de 12de eeuw werd hun macht beknot.

Bron: Wikipedia

Best bewaarde mottekasteel van Vlaanderen

Eén van de woningen van burggraaf Zeger II (begin 12de eeuw) is de castrale motte de Hoge Wal in Ertvelde, niet toevallig nabij het eindpunt van de Burggravenstroom. Het is één van de best bewaarde mottekastelen van Vlaanderen en één van de punten die aangeduid worden in de Erfgoedsprokkel.

Transport vooral van turf naar Gent

Gent was in de middeleeuwen na Parijs de grootste stad benoorden de Alpen. Dat betekende dat het veel voedsel, grondstoffen en brandstof zoals hout en turf (moerasplanten) nodig had. Turf werd aangevoerd uit Zeeuws-Vlaanderen en uit verlande moeren in het Meetjesland en o.a. Moerbeke. Dat gebeurde per schip, op een soort platbodem, ook ‘ertvelders’ genoemd, 10 tot 15 m lang en een kleine 3 m breed. Daarvoor werd rond 1200 de Schipgracht, later Burggravenstroom, gegraven. Die vertrok vanaf de Leie in Gent met twee keersluisjes of rabotten (vandaar ‘Sluizeken’). Hij eindigde in Ertvelde aan de hoge dekzandrug van Maldegem naar Stekene, een restant uit de laatste ijstijd.


De deputé voor erfgoed van Oost-Vlaanderen An Vervliet, Martine Pieteraerens, erfgoedconsulent Oost-Vlaanderen en Frank Gelaude, auteur

Vanaf eind 19de eeuw verloor het kanaal zijn belang en slibde dicht, werd gedempt of verviel tot open riool of afwateringsgracht.

De Erfgoedsprokkel ‘de Burggravenstroom Gent-Ertvelde’ is een uitgave van het provinciebestuur in samenwerking met IOED Meetjesland en werd geschreven door Frank Gelaude. De brochure is gratis te verkrijgen bij:

–             COMEET, Pastoor de Nevestraat 8, 9900 Eeklo

–             Regionaal Landschap Meetjesland, Oostveldstraat 91/bus 4, 9900 Eeklo

–             Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen

Een digitale versie kan gratis gedownload worden van de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Inventaris gemeentelijke archieven gelanceerd


Sinds 2018 werken Erfgoedcel en Welzijnsband Meetjesland aan de oplijsting van onze gemeentelijke archieven. Om opzoekingswerk gemakkelijker te maken, lanceren we het inventaris in een handige excellijst, samen met een handleiding.

Doel
In 2018 zijn Erfgoedcel en Welzijnsband Meetjesland gestart met een heuse inventarisronde en rapportage rond onze gemeentelijke archiefruimtes.
Het doel van het project was om zicht krijgen op de inhoud van onze gemeentearchieven tot voor 1975 (fusies).
Het resultaat mag er best wezen: een inventaris van zo’n 5500 entries op doosniveau, gebaseerd op bestaande inventarissen of op doosopschriften, aparte rapporten en een inventaris per gemeente.

Opvallende thema’s
Twee onderwerpen die in het heel wat gemeentearchieven terugkomen en minder onderzocht zijn:
– militiearchief gedateerd voor de wereldoorlogen: dit archief wordt vaak vergeten omdat de nadruk vaak ligt op de wereldoorlogen zelf
– archiefdocumenten inzake besmettelijke ziekten: een zeer actueel thema

Rapporten
Naast de oplijsting hebben we enkele rapporten samengesteld. Daarin vind je onder meer de voor- en nadelen, de toegang (tot de ruimte en het archief), de eventuele overdracht van archiefstukken naar het Rijksarchief Gent, onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Algemene verbeterpunten uit het rapport:

 • Verbeterpunten voor de archiefruimte
  • Stabiele temperatuur: grote temperatuurschommelingen zijn schadelijk
  • Stabiele luchtvochtigheid: een grote wisseling in luchtvochtigheid kan leiden tot de ontwikkeling van schimmels)
  • Natuurlijk licht in de archiefruimte: licht in de kan leiden tot een afname van de leesbaarheid van documenten
  • Een goed onderhouden archiefruimte: minder stof en vuil laat de kans op insecten en ongedierte dalen
 • Vele archieven gebruiken nog het NDC (Nationale Decimale Classificatiesysteem), een verouderde archiefstandaard. Een ordening op basis van taken en functies van de verschillende diensten zou een meerwaarde zijn
 • Vervangen van oude archiefdozen, die in sommige gevallen door bijvoorbeeld waterschade

State of the region


State of the Region is een inspiratie- en netwerkmoment op diverse locaties in Melle en Wetteren. Voor ieder wie gelooft in een maakbare maatschappij. Voor ieder wie projecten, verenigingen en burgerinitiatieven wil laten groeien, over gemeentegrenzen of sectoren heen.

Wat mag je verwachten?
Inspirerende sessies rond onder meer ‘Think global, act local’, sociale economie, de positieve kracht van een groene omgeving,
de verrijking van ons cultuurlandschap, duurzaam werken en leven, …
In de voormiddag maak je kennis met drie praktijken (doorschuifsysteem); in de namiddag kan je (de dag zelf) kiezen voor een workshop op diezelfde locatie.

Op het programma vanuit het Meetjesland
Werken aan een divers, complementair en rijk cultuurlandschap, hoe doe je dat? Rebecca Van Rechem van COMEET (cultuurregio Meetjesland) en Jolien Verroeye van Cultuurregio Leie Schelde  gaan graag in gesprek over de manier waarop zij impulsen en ondersteuning kunnen bieden aan het (sociaal)culturele veld over gemeentegrenzen heen. Via filmpjes geven ze het woord aan sleutelfiguren uit het socioculturele veld: hoe staan hun organisaties er vandaag voor en hoe zien ze de (her)opstart?

State of the Region is een inspiratie- en ontmoetingsmoment voor vrijwilligers, burgerinitiatieven en (cultuur)professionals die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving en de ambitie hebben om met daarin te groeien en het lokale te overstijgen.
We kijken er daarom erg naar uit een mooie Meetjeslandse vertegenwoordiging te mogen verwelkomen die dag! Kom uiteraard gerust zelf de sfeer opsnuiven, input geven en/of bekommernissen delen.

Nuttige links
Over State of the Region en het volledige programma: https://www.defederatie.org/nieuws/state-of-the-region-oost-vlaanderen-juni-2021
Over De Federatie: https://www.facebook.com/DeFederatieSCW/
Inschrijven? INSCHRIJVEN DOE JE HIER

2020: WAT EEN JAAR!


COMEET voortgangsmagazine 2020

Ook voor COMEET was 2020 een bijzonder jaar.

Alles werd uit de kast gehaald om toch zoveel mogelijk cultuur en erfgoed veilig te organiseren. Dat verliep met vallen en opstaan, organiseren en annuleren, informeren en experimenteren, samenbrengen en afstand houden… kortom ook wij hebben alle hoeken van die kast gezien om zo goed mogelijk ons netwerk te ondersteunen.

Read more…

Subsidiereglement erfgoedprojecten is vernieuwd


Eind 2020 sloten we het vierde ‘erfgoedconvenant’ af met de Vlaamse overheid. Naar aanleiding daarvan vernieuwden we het subsidiereglement voor lokale erfgoedprojecten. We pasten op enkele plaatsen de terminologie aan en integreerden criteria die in het Meetjeslandse en Vlaamse erfgoedbeleid naar voor treden.

Read more…

Evenementenforum


COMEET, Toerisme Meetjesland & Meetjesman sloegen de handen in elkaar voor een heus Meetjeslands Evenementenforum.

Read more…

START to UiTPAS


De UiTPAS Meetjesland is dé spaarkaart voor vrije tijd waarmee je in Assenede, Eeklo, Kaprijke en Wachtebeke punten kan sparen door deel te nemen aan activiteiten. En dit jaar komen daar nog eens 2 gemeenten bij: Sint-Laureins en Zelzate!

Read more…

Architectuur- en interieurstijlen (cursus)


Kennismaking met architectuur- en interieurstijlen (online!)

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN
We hebben alle cursisten een mail gestuurd met de link om de cursus online te volgen. Kijk zeker ook bij de ongewenste mails als je ingeschreven hebt.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Wandel je geïntrigeerd langs historische gebouwen en neem je graag de tijd om alles grondig te bekijken? Ben jij degene in het reisgezelschap die elke kerk wil binnengaan en met veel interesse interieurs bekijkt? Dan is deze kennismakingscursus iets voor jou!

Read more…

In 3 stappen naar een andere wereld


Regiobib Meetjesland zet iedereen in deze coronaperiode aan het lezen. Wat is er beter dan een goed boek om even weg te zijn?

De bibs blijven open en zijn blij hun dienstverlening coronaproof te kunnen verzekeren. Voor wie een bezoek aan de bib nog niet volledig ziet zitten organiseren sommige bibliotheken (nog steeds) afhaalmomenten maar kan je ook gratis e-boeken lenen. Maar hoe ga je nu op zoek naar dat goed boek? Ook daar hebben onze Meetjeslandse bibs een oplossing voor!

Read more…

Kunst op school


Foto: Karel Verhoeven

Een prijs voor volharding, dat verdient kunstenares Loes Deckers. In 2019 startte ze een Mus-e Project i.s.m. FARO in school Beke. De kinderen werkten gedurende 10 ateliers aan een kunstwerk naar aanleiding van Erfgoeddag 2020. Twee keer werd het geplande toonmoment afgelast wegens de coronacrisis. Loes gaf niet op en bedacht een alternatief voor het alternatief !

Read more…

Privacybeleid COMEET


Inleiding

Dit privacybeleid legt uit hoe Cultuuroverleg Meetjesland, COMEET, omgaat met de persoonsgegevens van iedereen die met COMEET in contact staat. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

COMEET draagt privacy hoog in het vaandel en heeft er altijd voor gezorgd dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In navolging van de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR verordening 2016/679, in voege vanaf 25.05.2018), hanteren en vrijwaren we uw persoonsgegevens op een correcte en transparante manier.

Read more…

Infomoment Atelier in Beeld


In 2021 pakt KUNSTWERKT uit met een nieuw kunstevenement: ‘Atelier in Beeld’. Om dit evenement ook in het Meetjesland een vliegende start te geen organiseert COMEET een extra online infomoment voor Meetjeslandse kunstenaars, ateliers en cultuurmedewerkers op 14/12, om 19u30.

Read more…

Trefdag Meetjeslandse Meesters wordt COMEETCafé


Net als vorig jaar organiseert COMEET i.s.m. Kunstwerkt een workshop in het kader van het project Meetjeslandse Meesters. We verbinden het netwerk kunstenaars en wisselen uit. Deze keer over een brandend actueel thema: Online kunst presenteren. Geheel in thema (maar ook een beetje noodgedwongen) organiseren we dit online, in een virtueel ‘COMEETcafé’!

Read more…