Pak uit met cultuur


Op zoek naar een origineel cadeau voor onder de kerstboom? Zoek niet langer!

Op www.pakuitmetcultuur.be vind je het meest ontroerende, warmhartige en ontspannende eindejaarsgeschenk aller tijden! En dat in slechts enkele muiskliks.

Read more…

Regiobib stelt jouw pruts voor aan boeken.


Binnenkort worden baby’s en peuters in de bib verwacht voor een leuk verwenmomentje met koekjes en boekjes tijdens Baby’s@debib op zaterdag 27 november. Het juiste tijdstip vind je terug op de website van je bib waar je ook gratis kunt inschrijven.

Read more…

Meetjesland zkt Ruimtekapers


Baat je op een ruimdenkende en creatieve manier een locatie uit?  
Zet je deze locatie hoofdzakelijk in voor socioculturele doeleinden en mik je op een nauwe band met de buurt?  
Deel je graag je ervaringen? Stuit je af en toe op wat vragen?  
Dan zoeken wij jou voor het nieuwe Meetjeslandse netwerk ‘Ruimtekapers’.
COMEET en Plattelandscentrum Meetjesland voeren samen het Leaderproject ‘Ruimte voor Verbinding’ uit: een project waarin we via gedeeld gebruik van onderbenutte en leegstaande ruimtes op zoek gaan naar antwoorden op noden van zowel bewoners, ondernemers, creatievelingen, verenigingen, … Dit door letterlijk ruimte te geven aan hun ideeën en vragen. We voorzien heel wat acties binnen dit project, gaande van de tijdelijke uitbating van panden tot het uittesten van een deelplatform voor de verhuur van ruimtes i.s.m. Samenwerk cvba. Meer info over het project vind je hier.Naast dit alles willen we een Meetjesland netwerk oprichten van Ruimtekapersorganisaties of private personen uit het Meetjesland die op een verrassende wijze een locatie uitbaten voor socioculturele doeleinden. Met dit netwerk willen we de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen rond creatief ruimtegebruik, om te leren van elkaar en van andere organisaties door middel van inspiratielezingen en bezoeken.

We gaan samen op zoek naar antwoorden op de uitdagingen die creatief ruimtegebruik met zich meebrengt.
Beleidsmatig willen we een dankbaar kader creëren.

CONCREET:

Dinsdag 30 november, 19u30 – 21u30
Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo

Wie?  
Ruimtekapers: organisaties en personen die op creatieve wijze een locatie uitbaten voor socioculturele doeleinden 

Wat bieden we aan?  
Een lerend netwerk waarin we ervaringen uitwisselen om zo van elkaar te leren

Programma
Voorstelling project ‘Ruimte voor Verbinding’ 
Inspiratiebabbel: Nucleo Gent
Speeddate

Neem je graag deel aan het netwerk?
Schrijf je dan in via de link of neem contact op Veerle Van Buggenhout via louise.vermeersch@comeet.be.

Erfgoednacht


Zaterdag 13 november kan je gratis Erfgoednacht beleven in en rond de Huysmanhoeve!

Na een lange periode van radiostilte slaan enkele Meetjeslandse erfgoedverenigingen de handen weer in elkaar. In coördinatie van Plattelandscentrum Meetjesland en Erfgoedcel Meetjesland werkten ze een hartverwarmend programma uit rond nachtelijk erfgoed.

Read more…

START to UiTPAS


De UiTPAS Meetjesland is dé spaarkaart voor vrije tijd waarmee je in Assenede, Eeklo, Kaprijke en Wachtebeke punten kan sparen door deel te nemen aan activiteiten.

Read more…

Erfgoeddag maakt school!


De eerste zondag na de paasvakantie is traditioneel een hoogdag voor onze musea en heem- en geschiedkundige verenigingen: Erfgoeddag! Die dag staat alles in het teken van tradities, verhalen en voorwerpen die we bewaren voor de toekomst.

Het thema voor Erfgoeddag 2022 is bekend. Met de roepnaam Erfgoeddag maakt school! zoomen we in op het erfgoed van het schoolleven en -verleden.

Read more…

Kick Off cultuur in het Meetjesland


Wij hadden er opnieuw zin in, want we mochten eindelijk weer. Daarom hield COMEET, samen met Toerisme Meetjesland en de partners Cultuurcentrum De Stroming in Evergem, muziekclub N9 en Brouwerij Van Steenberge, een postcorona event voor cultuur- en eventmedewerkers op het kasteeldomein van Wippelgem.

Een netwerkmoment met inspirerende sprekers uit het werkveld, eerlijke getuigenissen en – vooral – een stevige portie positieve vibes. Een vitaminebom voor nazomerse activiteiten in het Meetjesland waar het publiek van zal smullen.

Read more…

Alle wegen leiden naar… de bib


Net zoals vele sectoren heeft ook de bib effecten ondervonden van het afgelopen anderhalf jaar: minder bezoekers en minder nieuwe leden. Maar we zijn terug. En hoe! Op 27 september lanceerden we een grootse affiche- en inkleurcampagne waarmee warme prijzen te winnen vallen.

Read more…

Herontdek ons verleden langs middeleeuwse Burggravenstroom


Provincie Oost-Vlaanderen en IOED Meetjesland eren de Burggravenstroom, één van de oudste maar onbekende kanalen van Vlaanderen

Naar aanleiding van de aanvraag tot erkenning als Unesco Geopark wijdt Provincie Oost-Vlaanderen haar 40ste Erfgoedsprokkel-gids aan de Burggravenstroom.

“Onze erfgoedsprokkels zijn toegankelijke brochures-gidsen met een plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van een gebouw of plek aan bod komen. Je kan ze als wandelgids gebruiken of als leestip voor thuis. Onze 40ste editie over de Burggravenstroom maakten we in samenwerking met de IOED Meetjesland. We vinden het belangrijk om duiding te geven bij het landschap dat ons omringt. Het zit immers vol sporen van het verleden… als je maar weet wat je ziet. De Provincie vindt de hele Schelde-delta-regio zo uniek dat we dit najaar een erkenning aanvragen als Unesco Geopark,” vertelt gedeputeerde An Vervliet.

Vrijwel onbekend

Het is algemeen geweten dat Gent aan de samenvloeiing van de rivieren Leie en Schelde ligt en dat het ooit een rechtstreekse verbinding had met het Zwin via het Lievekanaal.
Nu was er een vierde waterweg die een belangrijke rol speelde in de stadsgeschiedenis: de Burggravenstroom, ook Schipgracht of de Moere genoemd.
Het kanaal werd in de middeleeuwen gegraven om vooral turf vanuit het Meetjesland naar Gent te vervoeren en speelde een belangrijke rol in de Gentse geschiedenis en in de ontwikkeling van het landschap. Ondertussen is het een (fiets)route van 15 km tussen Gent en Ertvelde langs gedempte èn open delen van de stroom.

De burggraven van Gent

De naam ‘Burggravenstroom’ verwijst naar een machtige kaste van de hoge adel die wellicht betrokken was bij het graven en het beheer van deze waterloop. Bij de reorganisatie van het graafschap Vlaanderen eind 10de eeuw werden kasselrijen (afgeleide van ‘castellania’ uit het Latijn, ook wel burggraafschap) gevormd met aan het hoofd een castellanus of burggraaf. Dit was de lokale plaatsvervanger van de graaf met militaire, juridische en bestuurlijke macht over een groot gebied, de Gentse Oudburg. Vanaf de 12de eeuw werd hun macht beknot.

Bron: Wikipedia

Best bewaarde mottekasteel van Vlaanderen

Eén van de woningen van burggraaf Zeger II (begin 12de eeuw) is de castrale motte de Hoge Wal in Ertvelde, niet toevallig nabij het eindpunt van de Burggravenstroom. Het is één van de best bewaarde mottekastelen van Vlaanderen en één van de punten die aangeduid worden in de Erfgoedsprokkel.

Transport vooral van turf naar Gent

Gent was in de middeleeuwen na Parijs de grootste stad benoorden de Alpen. Dat betekende dat het veel voedsel, grondstoffen en brandstof zoals hout en turf (moerasplanten) nodig had. Turf werd aangevoerd uit Zeeuws-Vlaanderen en uit verlande moeren in het Meetjesland en o.a. Moerbeke. Dat gebeurde per schip, op een soort platbodem, ook ‘ertvelders’ genoemd, 10 tot 15 m lang en een kleine 3 m breed. Daarvoor werd rond 1200 de Schipgracht, later Burggravenstroom, gegraven. Die vertrok vanaf de Leie in Gent met twee keersluisjes of rabotten (vandaar ‘Sluizeken’). Hij eindigde in Ertvelde aan de hoge dekzandrug van Maldegem naar Stekene, een restant uit de laatste ijstijd.


De deputé voor erfgoed van Oost-Vlaanderen An Vervliet, Martine Pieteraerens, erfgoedconsulent Oost-Vlaanderen en Frank Gelaude, auteur

Vanaf eind 19de eeuw verloor het kanaal zijn belang en slibde dicht, werd gedempt of verviel tot open riool of afwateringsgracht.

De Erfgoedsprokkel ‘de Burggravenstroom Gent-Ertvelde’ is een uitgave van het provinciebestuur in samenwerking met IOED Meetjesland en werd geschreven door Frank Gelaude. De brochure is gratis te verkrijgen bij:

–             COMEET, Pastoor de Nevestraat 8, 9900 Eeklo

–             Regionaal Landschap Meetjesland, Oostveldstraat 91/bus 4, 9900 Eeklo

–             Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen

Een digitale versie kan gratis gedownload worden van de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Inventaris gemeentelijke archieven gelanceerd


Sinds 2018 werken Erfgoedcel en Welzijnsband Meetjesland aan de oplijsting van onze gemeentelijke archieven. Om opzoekingswerk gemakkelijker te maken, lanceren we het inventaris in een handige excellijst, samen met een handleiding.

Doel
In 2018 zijn Erfgoedcel en Welzijnsband Meetjesland gestart met een heuse inventarisronde en rapportage rond onze gemeentelijke archiefruimtes.
Het doel van het project was om zicht krijgen op de inhoud van onze gemeentearchieven tot voor 1975 (fusies).
Het resultaat mag er best wezen: een inventaris van zo’n 5500 entries op doosniveau, gebaseerd op bestaande inventarissen of op doosopschriften, aparte rapporten en een inventaris per gemeente.

Opvallende thema’s
Twee onderwerpen die in het heel wat gemeentearchieven terugkomen en minder onderzocht zijn:
– militiearchief gedateerd voor de wereldoorlogen: dit archief wordt vaak vergeten omdat de nadruk vaak ligt op de wereldoorlogen zelf
– archiefdocumenten inzake besmettelijke ziekten: een zeer actueel thema

Rapporten
Naast de oplijsting hebben we enkele rapporten samengesteld. Daarin vind je onder meer de voor- en nadelen, de toegang (tot de ruimte en het archief), de eventuele overdracht van archiefstukken naar het Rijksarchief Gent, onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Algemene verbeterpunten uit het rapport:

 • Verbeterpunten voor de archiefruimte
  • Stabiele temperatuur: grote temperatuurschommelingen zijn schadelijk
  • Stabiele luchtvochtigheid: een grote wisseling in luchtvochtigheid kan leiden tot de ontwikkeling van schimmels)
  • Natuurlijk licht in de archiefruimte: licht in de kan leiden tot een afname van de leesbaarheid van documenten
  • Een goed onderhouden archiefruimte: minder stof en vuil laat de kans op insecten en ongedierte dalen
 • Vele archieven gebruiken nog het NDC (Nationale Decimale Classificatiesysteem), een verouderde archiefstandaard. Een ordening op basis van taken en functies van de verschillende diensten zou een meerwaarde zijn
 • Vervangen van oude archiefdozen, die in sommige gevallen door bijvoorbeeld waterschade

State of the region


State of the Region is een inspiratie- en netwerkmoment op diverse locaties in Melle en Wetteren. Voor ieder wie gelooft in een maakbare maatschappij. Voor ieder wie projecten, verenigingen en burgerinitiatieven wil laten groeien, over gemeentegrenzen of sectoren heen.

Wat mag je verwachten?
Inspirerende sessies rond onder meer ‘Think global, act local’, sociale economie, de positieve kracht van een groene omgeving,
de verrijking van ons cultuurlandschap, duurzaam werken en leven, …
In de voormiddag maak je kennis met drie praktijken (doorschuifsysteem); in de namiddag kan je (de dag zelf) kiezen voor een workshop op diezelfde locatie.

Op het programma vanuit het Meetjesland
Werken aan een divers, complementair en rijk cultuurlandschap, hoe doe je dat? Rebecca Van Rechem van COMEET (cultuurregio Meetjesland) en Jolien Verroeye van Cultuurregio Leie Schelde  gaan graag in gesprek over de manier waarop zij impulsen en ondersteuning kunnen bieden aan het (sociaal)culturele veld over gemeentegrenzen heen. Via filmpjes geven ze het woord aan sleutelfiguren uit het socioculturele veld: hoe staan hun organisaties er vandaag voor en hoe zien ze de (her)opstart?

State of the Region is een inspiratie- en ontmoetingsmoment voor vrijwilligers, burgerinitiatieven en (cultuur)professionals die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving en de ambitie hebben om met daarin te groeien en het lokale te overstijgen.
We kijken er daarom erg naar uit een mooie Meetjeslandse vertegenwoordiging te mogen verwelkomen die dag! Kom uiteraard gerust zelf de sfeer opsnuiven, input geven en/of bekommernissen delen.

Nuttige links
Over State of the Region en het volledige programma: https://www.defederatie.org/nieuws/state-of-the-region-oost-vlaanderen-juni-2021
Over De Federatie: https://www.facebook.com/DeFederatieSCW/
Inschrijven? INSCHRIJVEN DOE JE HIER

2020: WAT EEN JAAR!


COMEET voortgangsmagazine 2020

Ook voor COMEET was 2020 een bijzonder jaar.

Alles werd uit de kast gehaald om toch zoveel mogelijk cultuur en erfgoed veilig te organiseren. Dat verliep met vallen en opstaan, organiseren en annuleren, informeren en experimenteren, samenbrengen en afstand houden… kortom ook wij hebben alle hoeken van die kast gezien om zo goed mogelijk ons netwerk te ondersteunen.

Read more…

Subsidiereglement erfgoedprojecten is vernieuwd


Eind 2020 sloten we het vierde ‘erfgoedconvenant’ af met de Vlaamse overheid. Naar aanleiding daarvan vernieuwden we het subsidiereglement voor lokale erfgoedprojecten. We pasten op enkele plaatsen de terminologie aan en integreerden criteria die in het Meetjeslandse en Vlaamse erfgoedbeleid naar voor treden.

Read more…

Evenementenforum


COMEET, Toerisme Meetjesland & Meetjesman sloegen de handen in elkaar voor een heus Meetjeslands Evenementenforum.

Read more…