Bovenlokaal


Met de nieuwe Cultuurnota, een subsidieaanvraag voor de periode 2020-2025, schrijft COMEET zich als Intergemeentelijk Samenwerkingsverband in in het nieuwe Vlaamse Decreet Bovenlokale Samenwerking. Op het vlak van bovenlokale samenwerking is COMEET een voortrekker. Sinds 2004 heeft COMEET een rijke en gewaardeerde ervaring opgebouwd, die in 2016 bekroond werd met de Vlaamse Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid. Weliswaar is er intussen veel veranderd: niet alleen de beleidsmatige context, maar ook het cultuurveld in de regio en de bredere context zijn voortdurend in verandering.

COMEET maakte een kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse voor het nieuwe beleidsplan waaruit wij bij het cultuurveld in het Meetjesland de ambitie detecteerden om vanuit zijn eigenheid en sterktes bij te dragen aan de toekomstgerichte ontwikkeling van de regio, in het licht van acht kansen en uitdagingen:

  • hoe een cultuuraanbod te voorzien dat inspeelt op de landelijke en kleinschalige identiteit
  • hoe een toegankelijke ruimte te creëren voor en door cultuur (ook buiten de grotere kernen)
  • hoe inclusief te werken, zodat alle Meetjeslanders kunnen participeren
  • hoe kinderen en jongeren kansen te geven voor de ontwikkeling van culturele vaardigheden
  • hoe ook in het cultuurveld klimaatbewuster handelen
  • hoe beter in te spelen op nieuwe vormen van burgerparticipatie
  • hoe meer samen te werken met aangrenzende regio’s
  • hoe in te zetten op digitale innovatie

Samen zullen wij in de komende periode werken aan deze kansen. Als het over vijf jaar gelukt is om die kansen te grijpen, dan heeft het cultuurveld een bijdrage geleverd aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de regio, waarin het menselijke en het natuurlijke kapitaal dat er aanwezig is wordt aangeboord en gerespecteerd. Er zal een gedeelde culturele ruimte zijn, een levende en feestelijke ontmoetingsplek en een inspirerende leef- en leeromgeving voor alle bewoners.

Donwload het beleidsplan>

Download de omgevingsanalyse >