Bibliotheken


De openbare bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de Meetjeslanders. Dat doen ze al sinds de jaren 1980 onder de noemer van het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland.

Dankzij de inbedding in COMEET is er voor dit intensief overleg en de overkoepelende werking personele administratieve ondersteuning, inhoudelijke impulsen, coördinatie en kruisbestuiving met andere sectoren.

De Bibliotheken Meetjesland evolueren momenteel naar een ‘regiobib’.

Filmpje: regiobib Meetjesland