Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht


Op 26 maart 2015 werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk.

Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. In het platform werken alle deelsectoren – culturele archiefinstellingen, musea, erfgoedbibliotheken, expertisecentra cultureel erfgoed, organisaties volkscultuur, erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid – collegiaal en solidair samen.

Het Overleg Cultureel Erfgoed wil bijdragen aan een duurzaam en transparant beleid, dat antwoorden geeft op actuele uitdagingen. Zo versterkt OCE, in dialoog met diverse overheden en in een constructieve afstemming met het steunpunt FARO, de maatschappelijke verankering, de zichtbaarheid, de diversiteit en de dynamiek die de cultureel-erfgoedsector het afgelopen decennium heeft gerealiseerd.

Het verzamelde cultureel-erfgoedveld kwam al sinds 2009 regelmatig bijeen in het cultureel-erfgoedoverleg voor uitwisseling en om gezamenlijke standpunten te formuleren waar wenselijk of nodig. De minister van Cultuur en het Vlaams parlement uitten al eerder de wens om één aanspreekpunt te hebben voor overleg met de sector, naar analogie met bv OKO in de kunstensector of FOV in de sector sociaal-cultureel werk. In het recentste Cultureel-Erfgoeddecreet (2012) werd in die zin ook een hoofdstuk toegevoegd dat voorziet in de subsidiëring van een belangenbehartiger cultureel erfgoed (afdeling 3, art. 50). Met de oprichting van OCE is er nu een organisatie die voldoet aan de formele vereisten, opgelegd door het decreet.

Inlichtingen:
Jorijn Neyrinck
0478 72 23 01
cultureelerfgoedoverleg@gmail.com

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Heemkundige Kring De Twee Ambachten uit Assenede wint de Provinciale Erfgoedprijs 2016 voor hun project Den Broaven goad uit. Er waren in het totaal 24 inzendingen. De vakjury koos voor…
  • Provincie Oost-Vlaanderen organiseert ook in 2020 een groepsaankoop voor verpakkings- en conservaringsmateriaal voor Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders. Erfgoedcel Meetjesland onderstreept het belang om materiaal van archieven of erfgoedcollecties op een goede manier te…
  • Om te kunnen volwaardig functioneren als een regiobib, zetten de Bibliotheken Meetjesland sinds 2015 prioritair en intensief in op een gezamenlijk collectiebeleid (zowel visie, vorming en beheer, als afvoer). Deze…