Alsnog cultuursubsidies voor Kaprijke


rebecca-van-rechem-marleen-platteau-filip-gijssels-en-stijn-coppejansTijdens de Cultuurhappening Meetjesland gaf Marleen Platteau (raadgever cultuur kabinet minister Sven Gatz) de definitieve bevestiging dat Kaprijke vanaf 2018 toch aanspraak kan maken op de jaarlijkse subsidies vanuit het uitgeholde Decreet Lokaal Cultuurbeleid.

 

Subsidies gemeenschapscentrum SOCK

Kaprijke was als laatste gemeente in het Meetjesland klaar om toe te treden tot het Decreet Lokaal Cultuurbeleid met de bouw en opening van het nieuwe gemeenschapscentrum SOCK. Jammer genoeg werden ze door het Vlaamse  regeerakkoord en de bijhorende decretale evoluties ingehaald. Het gevolg was dat de gemeente de jaarlijkse subsidies vanuit het uitgeholde Decreet Lokaal Cultuurbeleid ter waarde van 35 000 voor het gemeentelijk cultuurbeleid dreigde mis te lopen.

Alsnog subsidies via het Gemeentefonds

COMEET trok in Brussel als pleitbezorger aan de alarmbel en hield het dossier van Kaprijke gedurende twee jaar op de agenda.

Marleen Platteau, raadgever cultuur op het kabinet van minister Sven Gatz, gaf op de Cultuurhappening nu de definitieve bevestiging dat Kaprijke vanaf 2018 toch aanspraak kan maken op die middelen via het Gemeentefonds.

Dit betekent een substantiële financiële injectie voor het gemeentelijke cultuurbeleid in Kaprijke!

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Op vrijdag 25 november organiseerde COMEET de Cultuurhappening Meetjesland in het nieuwe gemeenschapscentrum SOCK te Kaprijke. Dé avond voor alle gangmakers van een Cultuurwijs Meetjesland. Naast een overzicht van enkele…