Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed door IOED Meetjesland


Vrijwilligers van IOED Meetjesland
aan de slag in Lievegem

De Vlaamse Overheid reikt verschillende instrumenten aan om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Zo kan bouwkundig erfgoed geïnventariseerd, vastgesteld of beschermd zijn. Om waardevolle gebouwen te bewaren voor de toekomst, worden ze eerst onderzocht. Daarna wordt het waardevolle erfgoed in een wetenschappelijke inventaris opgenomen die je kan beschouwen als de meest volledige erfgoedgids voor Vlaanderen: de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Met de hulp van vele vrijwilligers zet IOED Meetjesland zich in voor een grootscheepse actualisatie van deze inventaris bouwkundig erfgoed.
In samenwerking met de gemeente gaan onze vrijwilligers ter plaatse na of de panden bewaard zijn gebleven en noteren zij of er aanpassingen gemaakt moeten worden in de inventaris.

Uit de inventaris worden gebouwen geselecteerd of ‘vastgesteld’ door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed. Hiermee wordt bevestigd dat deze panden een erfgoedwaarde bezitten en nog steeds bewaard zijn. Dit kostbaar erfgoed is niet beschermd maar wel waardevol. De overheid, eigenaar of beheerder moet daarom rekening houden met bepaalde rechten en plichten. Meer daarover kun je lezen in onze brochure:
FOLDER ACTUALISATIE IOED MEETJESLAND