Traject personeelscompetenties van start


In het kader van de regiobib Meetjesland zijn de Meetjeslandse Bibliotheken van start gegaan met een traject rond competentieversterking en expertisedeling. Na een intensieve samenwerking op vlak van collectiebeleid in 2015, wordt nu ingezet op een sterke samenwerking op vlak van personeelscompetenties.

Competentieversterking en expertisedeling

Elke bibliotheek beschikt namelijk over een beperkt aantal medewerkers waarmee een groot aantal taken moeten worden afgedekt. Omdat er niet voor alle taken de geschikte competenties aanwezig zijn, wensen de Bibliotheken Meetjesland ook op vlak van personeelsbeleid efficiëntie- en effectiviteitswinsten te realiseren. Dit doen ze door in te zetten op competentieversterking en expertisedeling.

Dit houdt in dat de Meetjeslandse Bibliotheken de individuele competenties van de huidige medewerkers zullen versterken via diverse methodieken en nog niet aanwezige competentieprofielen zullen aantrekken. Daarnaast wordt ook ingezet op expertisedeling, zowel tussen de bibliotheken onderling als tussen de bibliotheken en de cultuurcentra. Hierdoor worden specifieke competenties optimaler ingezet binnen de regio.

Om dit te bereiken, brengen de Meetjeslandse Bibliotheken in kaart welke competenties zij in huis hebben en welke specifieke competenties vereist zijn teneinde van een efficiënte en duurzame bibliotheekwerking.

Planning en timing

Net zoals alles wat de regiobib Meetjesland aanpakt, gebeurt ook dit traject rond personeelscompetenties in onderling overleg en in samenwerking met de 14 Meetjeslandse bibliotheken. Voor dit traject werd een afzonderlijke werkgroep samengesteld, bestaande uit enkele bibliothecarissen en andere betrokken actoren uit de Meetjeslandse gemeenten.

De eindnota met de nieuwe functieprofielen en enkele concrete stappen inzake personeelsmanagement zal uiterlijk in december 2016 klaar zijn.

 

 

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Aanleiding De Bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers. De kernfuncties om dit gemeenschappelijk doel te bereiken zijn:…
  • Competentiemanagement is in de bibliotheeksector meer dan ooit een noodzaak wegens o. m. de technologische evolutie, allerlei verschuivingen op bestuurlijk vlak, de ‘braindrain’ door de aankomende generatiewissel,… Ook de centrale…