28 maart: geslaagde inspiratiedag


Vorige donderdag staken we de koppen bij mekaar met cultuurbeleidsmakers en vertegenwoordigers van culturele organisaties. Het doel? Nieuwe cultuurplannen smeden en vorm geven. Het werd een goedgevulde en erg leerrijke dag.

We zaten met meer dan 30 deelnemers rond de tafel om na te denken over acht kansen en uitdagingen waar cultuur in het Meetjesland voor staat. Bij elk onderwerp kwamen waardevolle ideeën en oplossingen naar boven. In de namiddag kwamen de medewerkers van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur meer inzicht geven in hun werking. Ook hier konden we heel wat opsteken over het decreet bovenlokale cultuurwerking, projectsubsidies en hoe je zo’n project nu moet aanpakken.

We willen alle aanwezigen bedanken voor hun enthousiasme! Wil je ook je zegje doen over de acht kansen en uitdagingen? Dat kan nog altijd via deze link.

De presentaties van de dag kan je hier nog eens bekijken:

Wil je trouwens meer weten over de projectsubsidies van het Steunpunt Bovenlokale Cultuurwerking, neem dan een kijkje op hun pagina Projectsubsidie. De deadlines in 2019 zijn 15 mei en 15 november. Heb je nog vragen contacteer hen dan gerust met al je vragen.

Met specifieke vragen omtrent de regelgeving kan je terecht op bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be. Voor technische vragen rond KIOSK, de digitale aanvraagmodule van de Vlaamse Overheid, kan je terecht bij kiosk@vlaanderen.be