17/05: Studienamiddag IOED Meetjesland


COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland en Veneco organiseren een studienamiddag om de mogelijkheden van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of kortweg IOED voor te stellen.

Op 1 januari 2015 trad het onroerenderfgoeddecreet in voege. Dit nieuwe decreet herschrijft de mogelijkheden om met onroerend erfgoed om te gaan in Vlaanderen. Zo kunnen gemeenten en steden een erkende onroerenderfgoedgemeente worden en is het mogelijk een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (kort: IOED) op te richten. Een IOED kan gemeenten ondersteunen in hun erfgoedbeleid en erfgoedwerking, zowel voor landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed.

Tijdens deze studienamiddag laten we enkele ervaringsdeskundigen aan het woord over de mogelijkheden van een IOED en een gemeentelijke werking rond onroerend erfgoed. Nadien is er ruimte voor debat en hopen we zicht te krijgen op de noden en behoeften rond onroerend erfgoed in de streek. Het opzet van deze namiddag bestaat eruit inzicht te krijgen of een IOED wenselijk is in het Meetjesland.

PROGRAMMA

 • 12u30 Onthaal met broodjes
 • 13u15 Verwelkoming door COMEET
 • 13u20 Wat kan een IOED betekenen voor de lokale besturen? Toelichting van de werking van IOED Leiedal door Bram Lattré, Stedenbouwkundig Ontwerper, Intercommunale Leiedal
 • 13u50 De vernieuwde archeologiewetgeving: wat verandert er voor de gemeenten? door Sam De Decker, Archeoloog uit de streek
 • 14u10 Een gemeentelijke werking rond bouwkundig erfgoed: verkenning van de mogelijkheden door Sarah Verstaen, Stafmedewerker Cultuur & Erfgoed, Koksijde (Onroerenderfgoedgemeente)
 • 14u30 Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed: een vergelijking door Ralph Maréchal, Regionaal Lanschap Meetjesland
 • 14u50 Discussiemoment in groepen: Welke noden leven er vandaag rond onroerend erfgoed in het Meetjesland? Hoe wordt er vandaag op deze noden ingespeeld? Welke betekenis kan een IOED hebben voor een gemeente en de regio? Welke taken kan een IOED opnemen en welke zijn prioritair?…
 • 16u30 Afsluitend woord door VENECO

PRAKTISCH

 • Voor wie? Burgemeesters, schepenen, medewerkers van gemeentelijke diensten (stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, cultuur,…), erfgoedgeïnteresseerden… uit het Meetjesland
 • Wanneer? Dinsdag 17 mei 2016, van 12u30 tot 16u45
 • Waar? Raadzaal Lovendegem, Kasteeldreef 72  9920 Lovendegem
 • Meer info: steffi.coppens@comeet.be of 09 373 75 96

Inschrijven
Schrijf je hier in voor deze studienamiddag

logoRLMCOMEET-trans

Gerelateerd aan dit bericht:

 • COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland en Veneco organiseren een studienamiddag om de mogelijkheden van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of kortweg IOED voor te stellen. Op 1 januari 2015 trad het onroerenderfgoeddecreet in…