12de Cultuurhappening Meetjesland zeer geslaagd


vc cultuurhappening 2015COMEET organiseerde op vrijdag 4 december 2015 de 12de editie van de Cultuurhappening Meetjesland in CC De Herbakker in Eeklo. Dé avond voor iedereen die enthousiast is over cultuur in het Meetjesland en er actief aan meewerkt en participeert. Een 170-tal Meetjeslandse cultuuractoren tekenden present in CC De Herbakker in Eeklo.

Bekijk hier de foto’s!

 

 

Naar jaarlijkse traditie stelde Cultuuroverleg Meetjesland haar werking en een aantal in het oog springende projecten, zowel regionaal als lokaal, voor op de Cultuurhappening.

Innovatief traject ‘Een regiobib voor het Meetjesland’

De stand van zaken en realisaties van het baanbrekende project ‘Een regiobib voor het Meetjesland’ kwamen uitgebreid aan bod. Met dit traject neemt regio Meetjesland het voortouw binnen de Vlaamse bibliotheeksector. Door het hoge pioniersgehalte ervan kunnen we hiervoor op veel interesse rekenen, van o.a. andere regio’s, het Vlaamse steunpunt Locus/Bibnet, de VVSG en het kabinet van minister van Cultuur Sven Gatz.

De regiobib behelst een nog intensere samenwerking van de 14 Meetjeslandse bibliotheken, vnl. op vlak van back office taken, zoals bijvoorbeeld voor collectiebeleid en personeelscompetenties. Voor de gebruiker verandert er niets, maar achter de schermen worden grote efficiëntiewinsten geboekt. Met dit traject pakken de Meetjeslandse bibliotheken proactief de vele uitdagingen aan die de nabije toekomst voor hen in petto heeft, zoals schaalvergroting, digitalisering, rolverschuiving, enz.

Drie lokale projecten

Deze zomer vond in Oosteeklo (Assenede) Den Broaven goad uit plaats. Dit project van heemkundige kring De Twee Ambachten kaderde in 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland en bestond uit drie delen: “100 duiven voor de vrede”, een fotozoektocht en het slotweekend eind augustus. Oosteeklo werd een weekend lang ondergedompeld in WOI-sfeer en 20 herbergen uit die tijd heropenden. Aan het project werkten tot 300 vrijwilligers mee.

Aan Buurten met Erfgoed in Nevele werkten dan weer 6 basisscholen mee. In dit pilootproject rond omgevingsonderwijs gingen de leerkrachten en de kinderen op zoek naar hun eigen lokaal erfgoed en gingen ermee aan de slag gedurende het schooljaar 2014-2015.

Stroatluuëbers, het Meetjeslandse project rond dialect en jeugdcultuur, werd enthousiast opgepikt bij Academie Eeklo en haar afdelingen in Waarschoot en Zomergem. Het Snijdersbanklied kreeg zelfs een eigen nieuwe versie aangemeten met Waarschootse dialectwoorden in verwerkt. De sing along op de Cultuurhappening met leerkrachten van Academie Eeklo, een aantal bekende Eeklonaars en Meetjeslanders kon rekenen op de enthousiaste medewerking van alle aanwezigen in de zaal.

Dansschool S-Pression uit Eeklo verzorgde twee intermezzo’s. En die werden zeer gesmaakt!

Wensen en plannen 2016

COMEET had ook een sinterklaasbrief klaar met wensen en plannen voor 2016. Daarin springt o.m. de vernieuwing van zo’n 300 erfgoedbordjes in de regio, i.s.m. Toerisme Meetjesland, in het oog. COMEET vraagt aan de sint ook het behoud van het budget voor Streekgericht Bibliotheekbeleid, nu dat ‘verhuist’ van de provincie Oost-Vlaanderen naar Vlaanderen. De digitale inventarisatie van het roerend erfgoed in 10 Meetjeslandse kerken wordt alvast ook verder gezet.

Filmpje realisaties 2015

N.a.v. de Cultuurhappening stelde COMEET een filmpje samen met een greep uit de realisaties van het voorbije jaar. Want de werking van COMEET en de cultuuractoren in het Meetjesland in één avond voorstellen, is onmogelijk. Het filmpje werd meegestuurd met de uitnodiging van de Cultuurhappening

Partner stad Eeklo

Schepen van Cultuur van Eeklo, Rita De Coninck, wees erop dat precies 10 jaar geleden de Cultuurhappening (toen nog Cultuurforum) ook in Eeklo plaatsvond, in de Paterskerk. COMEET was toen nog zeer jong. Op dat Cultuurforum werd trouwens het eerste erfgoedconvenant plechtig ondertekend. Exact 10 jaar later, een decennium van cultuur in Eeklo met ondersteuning van COMEET, zijn we weer te gast in Eeklo.

Een tweede reden waarom Cultuurhappening Meetjesland dit jaar in Eeklo neerstrijkt, is de viering van 775 jaar Eeklo. Schepen De Coninck vermeldde dat de Meetjeslandse Cultuurhappening niet mocht ontbreken in dit intensief en creatief cultuurjaar in de stad.
COMEET kon rekenen op de bereidwillige hulp en de steun van het stadsbestuur van Eeklo, de Cultuurdienst, de bibliotheek, het CC De Herbakker, de Adviesraad voor Cultuur, de Academie Eeklo, de VVV Eeklo, tuinbouwschool van College O.L.V. Ten Doorn en dansschool S-Pression.

 

Gerelateerd aan dit bericht:

  • COMEET organiseert de 12de editie van de Cultuurhappening Meetjesland. Dé avond voor iedereen die enthousiast is over cultuur in het Meetjesland en er actief aan meewerkt en participeert. Op vrijdag 4 december…
  • N.a.v. de Cultuurhappening stelde COMEET een filmpje samen. Want de werking van COMEET en de cultuuractoren in het Meetjesland in één avond voorstellen, is onmogelijk. Daarom hebben we alvast een…