Energielening voor Cultuur en jeugd


Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz lanceert de energielening voor culturele en jeugdinfrastructuur. Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor de goedkope energielening.

Vlaanderen heeft meer dan 800.000 vierkante meter beschikbare dakoppervlakte bij culturele en jeugdverenigingen. Hiermee kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan het Vlaams Klimaatactieplan. Door te investeren in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie wordt het potentieel van bestaande culturele en jeugdinfrastructuur maximaal benut met een ecologische én economische winst als doel. Culturele en jeugdverenigingen helpen het klimaat met een blijvende CO2-reductie en drukken de eigen werkingskosten met een lagere elektriciteitsfactuur.

De principes van de zonnelening zijn:

 • Een maximumbedrag van 135.000 euro (excl. btw). De opname van het leningsbedrag gebeurt in één keer na het plaatsen van de zonnepanelen
 • Rentevoet: lening aan 1% vaste rente
 • Duurtijd: max. 10 jaar met maandelijkse terugbetaling
 • De terugverdientijd van de investering dient korter dan 10 jaar te zijn

Hoe kan je een energielening aanvragen?

 • Het aanvragen van een energielening gebeurt via de online-module KIOSK. Nieuwe gebruikers dienen eerst een account aan te maken. Bij “dossiers” maak je een nieuw dossier aan en selecteer je de vereniging waarvoor de aanvraag moet gebeuren. Als type duid je “Energielening voor Cultuur en Jeugd” aan. Daarna verloopt de aanvraagprocedure volledig digitaal door het invullen van de voorziene velden in de KIOSK-module.
 • Tijdens het aanvraagproces worden de volgende documenten in digitale versie opgevraagd (upload van maximaal 2MB per document):
  • een uittreksel uit de kadastergegevens waar de fotovoltaïsche panelen geplaatst worden;
  • drie offertes in functie van de gunning of een bewijsstuk dat je gebruik maakt van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB);
  • de haalbaarheidsstudie van de voorgenomen plaatsing;
  • het laatst goedgekeurde financieel jaarverslag van de aanvragende organisatie;
  • het berekeningsdocument van de installateur waarop de terugverdientijd van de installatie wordt bepaald. Voor deze berekening kan de culturele of jeugdvereniging ook gebruik maken van de zonnekaart. De zonnekaart is een rekenmodel dat automatisch de terugverdientijd berekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Je kan de berekening ook personaliseren.
 • Het VEB en Eandis bieden raamcontracten aan voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij is een haalbaarheidsstudie inbegrepen. Deze haalbaarheidsstudie is verplicht.
 • Een nulmeting van het energieverbruik op basis van het werkingsjaar 2015 wordt ingebracht in de energiemonitoring die het FoCI ter beschikking stelt. De lening-aanvrager verplicht zich ertoe om de gegevens voor elektriciteitsgebruik in deze tool in te vullen voor de duurtijd van de lening en zich aan te melden bij één van de groepen van het FoCI in EnergieID.

Klik hier om een aanvraag in te dienen in KIOSK.

De aanvraag van een energielening kan het hele jaar door via KIOSK.

Goedkeuring en terugbetaling

Op basis van het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken geeft FoCI haar akkoord.  Het akkoord bevat het maximale leningsbedrag.

Na goedkeuring door het FoCI word je door Participatiefonds Vlaanderen (PFV) gecontacteerd om het leningscontract op te stellen.

Het leningscontract bevat:

 • De maximale bedragen
 • De termijnen
 • De verwijlinteresten
 • De procedures die gelden bij de lening.

Vervolgens kan je de werken laten uitvoeren. De leverancier van de zonnepanelen en de batterijopslag bezorgt de factuur aan PFV. PFV betaalt de facturatie en begint de terugbetaling van de lening.

Welke installateur?

Voor het plaatsen van de zonnepanelen en de batterijopslag doe je best een beroep op een gecertificeerde installateur.

Het Vlaams Energiebedrijf biedt een raamcontract aan. Een stabiliteitsstudie van het gebouw is hierbij inbegrepen. Lokale besturen kunnen ondersteuning krijgen bij Eandis.

Contact:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team infrastructuur en instellingen
Arenbergstraat 9
Arenberggebouw
1000 Brussel
België
Meer info hier.

Gerelateerd aan dit bericht:

 • In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. 100 jaar later wordt dit eerste conflict op wereldschaal overal herdacht. Sporen van de Groote Oorlog zijn ook in het Meetjesland terug te…
 • Sinds 2005 zijn er in het Meetjesland 275 erfgoedborden met informatie over de bijzondere, soms verborgen erfgoedelementen in de gemeente of stad. De borden brengen het verhaal achter de historische…
 • Op dinsdag 22 maart 2016 vindt de 14de editie van De Nacht van de Geschiedenis plaats. In heel Vlaanderen organiseren de lokale Davidsfonds-afdelingen geschiedenisactiviteiten in het teken van Smaak. In…
 • In het kader van het project rond de nieuwe toeristische erfgoedborden in het Meetjesland zoekt COMEET, in samenwerking met Toerisme Meetjesland, een jobstudent die de bestickering van 231 erfgoedborden voor zijn…
 • Deze zomer herbestickeren jobstudenten Aline en Nancho de 275 toeristische erfgoedborden in het Meetjesland. De borden vertellen het verhaal achter historische locaties in het Meetjesland en helpen op die manier…