Meetjeslandse bibliotheekgebruikers tevreden


Naar aanleiding van Werelddag van het Boek op maandag 23 april 2018 lanceerde Regiobib Meetjesland een gebruikersonderzoek en liefst 2460 deelnemers vulden daarvoor de voorbije maanden een enquêteformulier in.

Zij quoteren de dienstverlening, het aanbod en de hulpvaardigheid en professionaliteit van het personeel van de bibliotheken in de regio zeer hoog: met een algemene tevredenheidsscore van maar liefst 82%.

Hieruit blijkt andermaal hoezeer de werking van een lokale bibliotheek gewaardeerd wordt door diverse inwoners van het Meetjesland. Dit strookt bovendien helemaal met de maatschappelijke rol van bibliotheken als laagdrempelige informatie- en cultuurverstrekker.

Gezamenlijk gebruikersonderzoek

Regiobib Meetjesland  lanceerde de voorbije maanden een eigen overkoepelend tevredenheidsonderzoek dat de 14 aangesloten bibliotheken voorlegden aan hun gebruikers.

Een uniforme vragenlijst levert nu dus ook uniforme resultaten op voor de hele regio.

Aanleiding hiervoor was de voorbereiding van een nieuwe legislatuur na de verkiezingen. Onder meer op basis van deze verzamelde gegevens zullen de nieuwe bestuursploegen hun bibliotheekbeleid kunnen enten.

Voor de Regiobib Meetjesland zelf fungeert dit als een nulmeeting, dus met de bedoeling dit van nu af aan geregeld te herhalen en op die manier eventuele evoluties, trends te kunnen inschatten en  opvolgen.

Hoge tevredenheidsscores

Gemiddeld ontvingen de afzonderlijke bibliotheken een kleine 200 enquêteformulieren, in totaal voor de regio 2460 respondenten. Dit maakt de bevraging zeker voldoende representatief en relevant.

Een aantal grote onderdelen van de bibliotheekwerking werden bevraagd: (de bereikbaarheid van de) infrastructuur, dienstverlening door het personeel, gebruiksgemak, aanbod qua materialen van verschillende deelcollecties, de communicatie, de georganiseerde activiteiten,…

Zo krijgt bv. de inrichting van de bibliotheken gemiddeld een waarderingscijfer van 88%, de hulpvaardigheid en professionaliteit van het personeel wordt zelfs gemiddeld een score van 94% toegekend, de facebookpagina’s van de bibs scoren gemiddeld 70%, de leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen en jongeren worden met 87% gequoteerd, de beschikbaarheid van nieuwe boeken wordt met 77% tevredenheid gewaardeerd.

Uiteraard zijn er voor elke individuele bibliotheek afzonderlijke cijfers die nuanceringen toelaten.

Aandachtspunten

Uiteraard zijn er ook een aantal aandachtspunten. Zo blijkt dat de bibliotheken te weinig aanbod voorzien qua anderstalige boeken en vinden de gebruikers minder hun gading op vlak van informatie over wiskunde, techniek, informatica. Ook grootletterboeken en luisterboeken verdienen een aanvulling volgens de respondenten.

Niet toevallig zijn dit eerder nichegenres binnen het algemene aanbod van een bibliotheek en kan dit allicht eerder op niveau van de Regiobib Meetjesland geremedieerd worden.

Regiobib Meetjesland

Sinds 2015 werkt COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) aan de geleidelijke uitwerking van een Regiobib Meetjesland ism de 14 lokale bibliotheken in de regio. Dit traject is gegroeid vanuit de ondersteuning door het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, nu recent overgenomen door Vlaanderen. Het collectiebeleid, de personeelscompetenties en het uitleenbeleid zijn daarbij vastgelegde prioriteiten. Bedoeling is in eerste instantie effectiviteits- en efficiëntiewinsten te boeken achter de schermen én de gebruikers een betere en uitgebreidere dienstverlening aan te bieden.