Wie is wie: verenigingen rond immaterieel erfgoed


De onderstaande verenigingen werken rond immaterieel erfgoed.

Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties. Lees meer op http://www.immaterieelerfgoed.be/ 

(Klik op de plusjes links om een vereniging open te klappen)

Belgische Krulbolbond vzw

Werkingsgebied

De Belgische Krulbolbond of BKB is een overkoepelend orgaan van een 50 tal krulbolclubs in Vlaanderen.

De vereniging

Samen met de aangesloten clubs en VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw) voert de BKB promotie voor het competitief of recreatief beoefenen van de krulbolsport. Met als ultieme doel het Krulbollen als Vlaams Erfgoed in stand houden voor het nageslacht.

De BKB beheert de tentoonstelling Expo Krulbol, die te bezoeken is in de molen van Doornzele in Evergem. (Zie wie is wie musea)

Contact

Patrick Huyghe
Koekoekstraat 4, Evergem

T 0476 46 60 02
W www.krulbol.be
E huyghe.p@belgacom.net

Bou 8

Werkingsgebied

Boekhoute, deelgemeente van Assenede

De vereniging

Sinds 1973 worden ononderbroken garnaalfeesten of ‘gîrnaertfeesten’ georganiseerd in het voormalige vissersdorp Boekhoute. Het is de vissersvereniging Bou-8 die de drijvende kracht is achter de garnaalfeesten. Een stoet, een evocatie van een visvangst en vanaf 1974 ook de verkiezing van een garnaalprinses maken dat het visserijverleden hier niet vlug zal vergeten worden. De vissersvereniging streeft ernaar om de visserstraditie in Boekhoute in ere te houden en ze voor de toekomst te bewaren.

Contact

Koudekerkestraat 20, Boekhoute

T 09 373 92 21
W www.vzwbou8.be

Debbauts Reuzengroep

De vereniging

De koninkijke Debbauts Reuzengroep is een folkloregroep van 8 reuzen die gedragen worden. Verder bestaat degroep nog uit de doop en de bloemenmeisjes.

Contact

(Contactpersoon Meneer Van Den Bossche)
Kolegemstraat 162, Wondelgem (Gent)

T 0496 92 84 00
W http://koninklijke.debbauts.reuzengroep.in.evergem.be/
E debbauts-reuzengroep@live.be

Dialectgenootschap Zuid-West Meetjesland

Werkingsgebied

Zuidwest-Meetjesland omvat de gemeenten Aalter en Knesselare met hun deelgemeenten (Sint-Maria-Aalter, Aalter-Brug, Lotenhulle, Bellem, Poeke, Ursel).

De vereniging

De Vlaamse dialecten verdwijnen stilaan. Ze zijn een deel van het gesproken erfgoed en behoren tot het algemeen cultuurgoed van de streek. Dialectgenootschap Zuid-West Meetjesland zet zich daarom in voor het verzamelen, optekenen en bestuderen van de stilaan verdwijnende dialecten uit onze streek.

Contact

Chris Vandenberge
Hulhage 7, Deinze

T 09 386 35 81
E christian.vandenberge@telenet.be

Sneyssens

Sneyssens draagt op een hedendaagse manier de Vlaamse volkskunst uit door het beoefenen van volksdans, volksmuziek en vendelen.

Contact

Belzeelsestraat 27
9940 Belzele

T 09 357 57 07
info@sneyssens.be
www.sneyssens.be

Wil je graag jouw vereniging rond immaterieel erfgoed ook in deze lijst? Laat het ons weten.