Wie is wie: erfgoedverenigingen


Hier vind je, alfabetisch gerangschikt, de Meetjeslandse erfgoedverenigingen.

(Klik op de plusjes links om een vereniging open te klappen)

De Vrienden van Watervliet

Werkingsgebied

Watervliet, deelgemeente van Sint-Laureins, en meer specifiek de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Watervliet.

De Vereniging

De vzw De Vrienden van Watervliet heeft tot doel op te komen voor (1) de bekendheid en het behoud van het erfgoed en de geschiedenis van Watervliet in het algemeen en (2) in het bijzonder voor de bekendheid, het behoud en de valorisatie van het architecturaal en artistiek (roerend en onroerend) patrimonium en erfgoed van de historische Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Watervliet. Daartoe organiseert zij o.m. rondleidingen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en muzikale evenementen.

Contact

Erik Versluys

T 09 328 92 32
E erik.versluys@telenet.be, vzw.devriendenvanwatervliet@telenet.be

Erfgoedgroep Zomergem

Werkingsgebied

Zomergem

De vereniging

De Erfgoedgroep wil privépersonen en beleid stimuleren in het zorgzaam omgaan met het waardevol roerend en onroerend erfgoed van Zomergem. Hiertoe organiseert de Erfgoedgroep onder andere Open Monumentendag en Erfgoeddag. Ze staan tevens in voor het verzamelen en het conserveren van materieel en immaterieel erfgoed over (groot-) Zomergem.

Contact

Ludwine Van de Voorde
Vaartkant 13, Oostwinkel

Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland

Werkingsgebied

Het werkgebied bestaat uit Assenede, Beernem, Maldegem, Aalter, Sint- Laureins, Eeklo, Ruiselede, Lievegem, Kaprijke en Nevele.

De vereniging

Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland streeft ernaar de genealogie te bevorderen, te beoefenen en de verworven kennis te verspreiden. Daartoe organiseert zij voordrachten, werkvergaderingen en andere activiteiten over familiekunde.

Contact

Secretariaat: Oude Weg 48, Adegem (Maldegem)
Documentatiecentrum: Europalaan 22, Aalter (archief gemeente Aalter)
Lokaal Maldegem: refter van de Technische Dienst van de gemeente Maldegem, Bloemestraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts), Maldegem

T 09 329 01 04
W http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/
E ronny.debbaut@pandora.be

Openingsuren

Het documentatiecentrum, dat ondergebracht is in het archief van gemeente Aalter, is open op dinsdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 19u; op zaterdag van 9u tot 12u

Dienstbetoon gaat elke derde woensdag van de maand door in het lokaal van Maldegem van 20u tot 22u; in het lokaal in Assenede elke eerste dinsdag van maand van 19u30 tot 21u30

Geschied- en Heemkundige Kring van de Stad Eeklo

Werkingsgebied

Eeklo

De vereniging

De kring legt zich toe op het onderzoeken van de Eeklose geschiedenis, met specifieke aandacht voor bronnen uit het Stadsarchief. Op regelmatige basis worden er boeken, klappers en indexen uitgegeven en worden er lezingen, fietstochten, tentoonstellingen,… georganiseerd.

Contact

Secretariaat
Sportlaan 20, Eeklo

Freddy Pille
Blekerij 11
9900 Eeklo

http://www.eeklo.be/bestuur_diensten/stadsdiensten/stadsarchief 

Hallekin

Logo Hallekin Assenede

Werkingsgebied

Assenede

De vereniging

Hallekin vzw of de Asseneedse erfgoedcel richt zich op erfgoedprojecten met betrekking tot het lokale en regionale erfgoed van Assenede en de Vier Ambachten zoals rond staakbolling met de krulbol en ‘750 jaar Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede 2014-2018’.

Het borduurproject voor het “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer” heeft als doelgroep de ganse Nederlandstalige cultuurgemeenschap (Vlaanderen en Nederland). Ook bij de realisatie van het wandtapijt werken borduursters mee uit gans Vlaanderen en Nederland, alsook uit de landen waar dit eeuwenoude liefdesverhaal hoort tot hun vroege literatuur: Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland, Spanje, Italië, Griekenland en Tsjechië.

Contact

Annie De Smet
Hollekenstraat 5, Assenede

T 09 344 44 44
E hallekin@telenet.be
www.tapijtvanassenede.be

Heemkundig Erfgoed Waarschoot

Werkingsgebied

Waarschoot

De vereniging

Het doel van de vereniging is het lokale erfgoed vast te leggen en te documenteren voor de toekomst. De vereniging legt de klemtoon op oude Waarschootse liederen, volksdevotie, de vele Mariakapellen en de gebruiken rond de kruisdagen en ommegangen.

Contact

Norbert Dupon
Vinkenstraat 15, Waarschoot

E norbert.dupon@scarlet.be

Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete

Werkingsgebied

De geografische afbakening van het vroegere ‘Land van de Woestijne’. Daardoor valt niet enkel Aalter maar ook een groot deel van Knesselare in het werkgebied. Sinds de fusie ook de huidige deelgemeenten Bellem, Lotenhulle en Poeke.

De vereniging

Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete (Aalter) werd in 1977 opgericht en richt zich op het historisch en volkskundig verleden van de huidige gemeente Aalter en van de geografische afbakening van het vroegere ‘Land van de Woestijne’.

De kring wil ook bijdragen tot de bescherming en bestendiging van het landschappelijk, natuurlijk en bouwkundig erfgoed. Naast het tijdschrift ‘Land van de Woestijne’ worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd zoals lezingen, historische wandelingen in de gemeente, bezoeken aan musea of interessante historische sites in de omgeving.

Wie interesse heeft in het verleden van Aalter, Aalter-Brug, St.-Maria-Aalter, Bellem, Lotenhulle,
Poeke of Knesselare, kan lid worden van de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete Aalter!

  • Je ontvangt vier keer per jaar een inhoudelijk verzorgd en mooi geïllustreerd boek
    (goed voor jaarlijks meer dan 200 bladzijden kijk- en leesplezier).
  • Je wordt uitgenodigd op activiteiten zoals lezingen, wandelingen en exposities.
  • Je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes op het gebied van lokale geschiedenis.

Lid worden kan via overschrijving van 12,50 euro op rekeningnummer BE02 4426 5943 6140.

Contact

Eliane De Poorter
Secretariaat heemkundige kring Arthur Verhoustraete
Leureboekdreef 1
9880 Aalter-Poeke

T 051 68 89 91
E heemkundigekring.arthurverhoustraete@outlook.be
W http://geschiedenisvanaalter.blogspot.be

Heemkundige Kring De Twee Ambachten

Werkingsgebied

Het werkgebied van het genootschap omvat Assenede en de andere deelgemeenten Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo.

De vereniging

Heemkundig genootschap ‘De Twee Ambachten’ werd in 1993 opgericht en heeft als doel de lokale geschiedenis te doen herleven, het nog aanwezig historisch patrimonium conserveren en het historisch bewustzijn van de bevolking stimuleren.

De naam van de vereniging verwijst naar de vroegere historische gebiedsomschrijving die gebruikt werd in onze streek. In de late Middeleeuwen behoorde het noorden van het graafschap Vlaanderen tot de Vier Ambachten. Van west naar oost waren dit Boekhouterambacht, Assenederambacht, Axelerambacht en Hulsterambacht. Een ambacht is een laat-middeleeuwse naam voor een bestuurs- en rechtsgebied. Aan het hoofd van een ambacht stond de baljuw die de heer vertegenwoordigde.
Aangezien de voormalige ambachtshoofdplaatsen Assenede en Boekhoute tot de hedendaagse fusiegemeente Assenede behoren, werd als naam voor het genootschap gekozen voor de ‘Twee Ambachten’.

Contact

Frank Baete
Trieststraat 153, Assenede

T 09 344 05 08
E info@detweeambachten.be
W http://www.detweeambachten.be/

Heemkundige Kring De Vierschaar

Werkingsgebied

Het werkgebied van de Heemkundige Kring De Vierschaar omvat naast de gemeente Wachtebeke ook de meest noordelijke Gentse deelgemeente Sint-Kruis-Winkel.

De vereniging

De heemkundige kring te Wachtebeke werd opgericht in 1967 door Maurits Van Heirsele en Robert Van de Velde.

Sinds 4 april 1999 zijn de lokalen van de heemkundige kring, dankzij de intense samenwerking van het Gemeentebestuur en het OCMW, ondergebracht in het voormalige rusthuis ‘De Mey’ (Godshuisstraat 13 te Wachtebeke). De Heemkundige Kring De Vierschaar beschikt hier over een zestal lokalen op het gelijkvloers van de linkervleugel. Op vrij korte tijd is het bestuur er in geslaagd om deze lokalen om te vormen tot een secretariaat, een documentatiecentrum, een archiefruimte, een klein museum, een vergaderlokaal of ‘De Vlaamse Kamer’, en het praatcafé ‘Den Dhust’.

Lid worden van de Heemkundige Kring De Vierschaar kan door € 12,00 te storten op rekeningnr. 448-2594321-57 van de Heemkundige Kring ‘De Vierschaar’, met vermelding ‘Nieuw Lid’ of door één van de bestuursleden te contacteren.  Voor deze bijdrage ontvang je jaarlijks 3 nummers van ons tijdschrift ‘De Vierschaar’ en een jaarboek. Wil je het jaarboek graag thuis ontvangen, dan betaal je de verzendingskosten er nog bij.

Contactgegevens

Guy Hoebeke (voorzitter)
Walderdonk 62
9185 Wachtebeke

T 09 345 05 38
guy.hoebeke@telenet.be
www.hk-devierschaar.be

Openingsuren

De lokalen zijn iedere eerste zondag van de maand tussen 10:00 en 13:00 uur toegankelijk voor leden. Op dat moment is het mogelijk om de aanwezig documentatie in het documentatiecentrum te raadplegen. De lokalen zijn te vinden in het voormalige rusthuis ‘De Mey’ (Godshuisstraat 13 te Wachtebeke).

Heemkundige Kring Selsaete

Werkingsgebied

Zelzate

Contact

Voorzitster Arlette Janssens

E arlettejanssens@skynet.be
W http://users.skynet.be/hk.deturfsteker/

Heemkundige Kring Emiel Mettenanxt

Werkingsgebied

Bellem, deelgemeente van Aalter

De vereniging

De heemkundige kring ontstond in 1975 en kreeg de naam van een lokale figuur met een bijzondere belangstelling voor het eigen verleden, Emiel Mettenanxt. Het tijdschrift ‘De Belle’ is het resultaat van de samenwerking met de afdeling Bellem van het Davidsfonds, waarvan Emiel Mettenanxt medestichter was.

De Heemkundige Kring Emiel Mettenanxt wil zoveel mogelijk iconografisch materiaal en andere informatie verzamelen met betrekking tot de geschiedenis van Bellem. Deze informatie willen ze aan een zo ruim mogelijk publiek doorgeven door middel van activiteiten en een jaarlijkse publicatie.

Contact

Dirk De Reuck
Bellemdorpweg 54, Bellem

T 09 374 36 76

Historisch Genootschap van het Meetjesland

Werkingsgebied

Meetjesland en de aangrenzende Zeeuws-Vlaamse dorpen

De vereniging

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog staken enkele enthousiaste kenners van de streek de koppen bij elkaar en stichtten het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. Door de aard van de vereniging en de publicaties werd de naam gewijzigd in Historisch Genootschap.

Het doel was het Meetjesland beter te leren kennen: hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe onze voorvaders er hebben gewerkt en geleefd, wat er zich in de loop van de eeuwen heeft afgespeeld, kortom: de geschiedenis van het Meetjesland in al zijn aspecten onderzoeken en publiceren. Daartoe werd de uitgave van een jaarboek gepland: Appeltjes van het Meetjesland, een titel die verwijst naar de talloze boomgaarden, waarvan de productie grotendeels naar Engeland werd uitgevoerd. Het jaarboek is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde, ook in wetenschappelijke milieus.

Contact

Filip Bastiaen
Oostmolenstraat 216, 9880 Aalter

T 0498 85 55 70
E filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org
W http://www.appeltjes-meetjesland.org

Historisch Lieveland

Werkingsgebied

Lievegem

De vereniging

Historisch Lieveland werd opgericht in 2012 en stelde zichzelf als doel om aan historisch onderzoek te doen en een erfgoedwerking uit te bouwen voor de drie Lievegemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Historisch Lieveland staat dan ook gekend als Geschiedkundige vereniging voor de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.

Contact

Pieter De Reu

E pieter.de.reu@telenet.be

SAVA (Sleins Audio Visueel Archief)

Logo Sleins Archief

Werkingsgebied

Sleidinge, deelgemeente van Evergem

De vereniging

SAVA, het Sleins Audiovisueel Archief, heeft als doel het verzamelen, digitaliseren en bewaren van voorwerpen, geschreven media, foto- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Sleidinge. Zo leggen ze de Sleidingse mondelinge geschiedenis vast door het afnemen van interviews.

Contact

Weststraat 144, Sleidinge

W www.sleinsarchief.be
info@sleinsarchief.be

Sleinse Filmklub

Logo Sleinse Filmclub

Werkingsgebied

Sleidinge, deelgemeente van Evergem

De vereniging

De Sleinse FilmKlub richt zich op het vervaardigen, verzamelen en bewaren van film-, video-, foto- en geluidsmateriaal over Sleidinge, haar gemeenschap en geschiedenis. De vereniging beschikt over een archief van een halve eeuw oud dat bestaat uit pellicule, video, dvd,… waarop het Sleinse leven is vastgelegd.

Contact

Sleidingedorp 5a, Sleidinge

W www.sleinsarchief.be
info@sleinsarchief.be

Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland

Werkingsgebied

Meetjesland

De vereniging

Uitgave ‘Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland’

Contact

Paul Van De Woestijne
Tieltsesteenweg 12, Eeklo

T 09 377 16 55
E paul.vandewoestijne@euphonynet.be

Vzw Vliet

De vereniging

Vliet is een vzw die zich toelegt op de ontwikkeling en productie van videofilms in opdracht. Vliet staat in voor het ontwikkelen, realiseren en distribueren van audiovisuele projecten en producten met historisch, sociaal, socio-cultureel, artistiek en vormend karakter, het audiovisueel ondersteunen van projecten van andere verenigingen en het opsporen, inventariseren, verwerven en conserveren van waardevol audiovisueel materiaal.

Contact

Molenstraat 13, Assenede

T 09 344 41 04
W www.vliet.be
E michel@vliet.be

VVV Eeklo

De vereniging

Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op de bevordering van het toerisme in Eeklo. Ondertussen is de werking heel wat ruimer geworden en breidde het actieterrein zich uit op cultureel, heemkundig en sportief gebied. Zo ontstond in de schoot van VVV Eeklo o.a. het Heemmuseum, het Archief van het Meetjeslands Cultuurleven en de Orde van de Eeklose Herbakker.

Contact

Johan Van Hijfte
Kriekmoerstraat 75, 9900 Eeklo

T 09 378 43 85 of 0471 36 62 12
j.vanhyfte@skynet.be

Werkgroep Erfgoed Sint-Laureins

Werkingsgebied

Sint-Laureins

De vereniging

De werkgroep legt zich toe op de organisatie van Erfgoeddag en andere publieksgerichte activiteiten.

Contact

Leemweg 24, Sint-Laureins

T 09 218 76 40
E dienstvrijetijd@sint-laureins.be
W www.sint-laureins.be

Wil je graag jouw vereniging ook in deze lijst? Laat het ons weten.