Wie is wie: archieven


Hier vind je een overzicht van de historische gemeentearchieven van het Meetjesland.

(Klik op de plusjes links om een gemeente open te klappen)

Gemeentearchief Aalter

Collectie

Voor Aalter en de deelgemeenten Bellem, Lotenhulle en Poeke kan je volgende zaken opvragen in het archief:

 • de akten van de Burgerlijke stand (1796-1914) op microfiche
 • de parochieregisters (ca. 1620-1796) op microfiche
 • het gemeentearchief, tenzij er wettelijke uitzonderingen gelden omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, documenten van persoonlijke aard, enz. – aan te vragen aan het aanwezige personeelslid. Het raadplegen (en/of bekomen van kopies) van recente documenten wordt beoordeeld op basis van het Decreet op de Openbaarheid van Bestuur (het 19de-eeuws archief van Bellem bevindt zich in het Rijksarchief Gent)
 • verzamelingen: bidprentjes en rouwbrieven (beperkt)

Het archief beschikt ook over een bibliotheek voor het Meetjesland. Ook documentatie van Familiekunde Vlaanderen, afdeling Meetjesland is hier ondergebracht. Je vindt er onder andere parochieregisters Meetjesland, (op microfiche of -film en in boekvorm), 19de eeuwse wetgeving (Bulletin des loix, Bulletin officiel, Bestuursmemoriaal, …), ongeveer alle historische tijdschriften voor het Meetjesland, boeken over lokale en regionale geschiedenis , tientallen klappers op staten van goed, …

Meer info op www.aalter.be/archief

Contact

Europalaan 22, Aalter

T 09 325 22 00
W www.aalter.be/archief
E archief@aalter.be

Openingsuren

Open op dinsdag van 9 tot 12u en van 13u30 tot 19u en op zaterdag van 9 tot 12u

Toegankelijk vanaf 17 jaar.

Gemeentearchief Assenede

Contact

Kasteelstraat 3, Assenede (archief na de fusie en van gemeente Assenede van vóór de fusie)
Dorp 48, Bassevelde (archief van voor de fusie van gemeente Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo)

T 09 341 90 84
W www.assenede.be
E christine.deconinck@assenede.be

Openingsuren

Elke voormiddag van 9 tot 12u en op dinsdagnamiddag van 14 tot 16u en van 17 tot 18u45 (openingsuren van gemeentehuis Assenede)
Ook mogelijk na afspraak.

Stadsarchief Eeklo

Stadsarchief Eeklo richt zich op het archiveren, conserveren en toegankelijk maken van de archiefstukken voor het grote publiek. Daarnaast tracht ze ook nieuwe stukken te verzamelen voor het archief.

Collectie

 • Het oude bestuurlijke, gerechtelijke en notariële archief (tot 1796), met o.a. de registers van het kerkarchief (geboorten, huwelijken en begrafenissen vanaf ca. 1609)
 • Het moderne stadsarchief met:
  • bestuurshandelingen (gemeenteraden, schepencolleges, jaarverslagen, briefwisseling, affiches, ontvangsten op het stadhuis, intercommunales, verkiezingen …),
  • burgerlijke stand (registers tot 1900, tienjaarlijkse tellingen tot 1919, gegevens tot ca. 1946), zaken gerelateerd aan cultuur en onderwijs (stadsschool, BLO-school, cultuurraad, manifestaties),
  • een digitaal archief met 60cd’s met foto’s en documenten (textielfabrieken, kerkhof, ansichtkaarten,…),
  • economische zaken ( over landbouw- en nijverheidstellingen, patenten,…),
  • financiën tussen 1797 en 2000 (begrotingen, rekeningen, bewijsstukken bij de rekeningen, dagkasboeken,…),
  • gerechtelijk zaken (vooral 19de eeuwse stukken, gevangenis, gevangenentransport,…- Geen politiearchief!),
  • zaken gerelateerd aan jeugd en sport (archief van de jeugddienst, zwembad, sportclubs,…),
  • kadaster (oude kadasterboeken, registers van wijzigingen tot ca. 1935),
  • briefwisseling van en met het stadsbestuur (1797 – ca. 1960 , nadien gedecentraliseerd),
  • militaire zaken (documenten over de Burgerwacht, Dienstplicht en de twee Wereldoorlogen),
  • notariële akten (hoofdzakelijk i.v.m. COO / OCMW),
  • patrimonium (onderhouden van wegen, waterlopen, station, bouwvergunningen vanaf ca. 1922),
  • religieuze zaken (rekeningen en verslagen van de kerkfabrieken),
  • sociale zaken (archief OCMW, 900, werkloosheidsvergoedingen,…),
  • volksgezondheid (schoolonderzoeken, inentingen, slachthuis) en werknemers (personeelsbeleid, statistieken, individuele dossiers).
 • Fondsen waaronder Fonds De Wilde (aantekeningen over oude geschiedenis), Fonds Ten Doorn (diverse documenten, restauratiedossier kapel + 26 cd-rom’s met foto’s, kaarten en documenten), Fonds M. De Vreese (dagkasboeken van de stoffenwinkel jaren ’50 en ’60), Fonds L. Lampaert (privé-archief), Fonds De Eik (onder andere aantekeningen over Eeklose families), Fonds VVV( thematische documentatiemappen met krantenknipsels en foto’s), personenmappen met krantenknipsels, foto’s en documenten en Fonds C. Van De Bouchaute (fotocollectie)
 • Bibliotheek L. Stockman (oorspronkelijk van het Heemkundig Genootschap) samengevoegd met de bibliotheek van het archief: omvat alle publicaties over het Meetjesland en een ruim aanbod aan heemkundige tijdschriften
 • Tijdschriften: uitgebreide collecties van De Eecloonaar, de Gazette van Eecloo, Recht voor Allen e.a. lokale weekbladen
 • Bestuurlijk Memoriaal van Oost-Vlaanderen (bijna volledige reeks vanaf 1796)
 • Eigen uitgaven van het archief (ca. 120 titels, hoofdzakelijk over de 16de en 17de eeuw en waarvan nu ook 35 parochie- en burgerlijke stand registers)
 • Documentatiecentrum van het Eeklose Kerkhof (dossiers over ca. 400 graven)
 • 260 cd’s met meer dan 20.000 foto’s van Eeklo
 • Archief van het Meetjeslands Cultuurleven

Contact

Industrielaan 2, Eeklo

T 09 218 28 30
W www.eeklo.be
E archief@stad.eeklo.be

Openingsuren

Op maandag en woensdag van 13u30 tot 17u en op zaterdag van 13u30 tot 17u45
Op andere weekdagen op afspraak, tijdens de kantooruren

Gemeentearchief Evergem

Contact

Fortune De Kokerlaan 11, Evergem

T 09 216 05 10
W www.evergem.be
E bevolking@evergem.be

Gemeentearchief Lovendegem

Contact

Kerkstraat 45, Lovendegem

T 09 370 70 20
E onthaal@lovendegem.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u: open

Dinsdag van 16u tot 19u: op afspraak

Woensdag van 14u tot 17u: open

Gemeentearchief Sint-Laureins

Contact

T 0497 10 33 10
E tsentsarchief@sint-laureins.be
www.tsentsarchief.com

Openingsuren

Dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag (enkel afgeven of ophalen)

Gemeentearchief Waarschoot

In het Gemeentearchief Waarschoot worden de documenten afkomstig uit de gemeentelijke administratie sinds de 19de eeuw tot op de dag van vandaag bewaard.

Inzage is mogelijk indien de geldende wetgeving dit toelaat en kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Gelieve je eerst aan te melden bij de dienst secretariaat & onthaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.

Het is enkel mogelijk om archiefstukken te ontlenen na aanvraag bij en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Dorp 1
9950 Waarschoot

T 09 250 59 00
E secretariaat@waarschoot.be
http://www.waarschoot.be/archief

Gemeentearchief Zelzate

Contact

Grote Markt 1
9060 Zelzate

T 09 342 20 20
E willy.demeyer@zelzate.be of rudi.devliegher@zelzate.be

Openingsuren

Op weekdagen van 9u tot 11u45. Op woensdag ook van 14u tot 19u en op vrijdag van 14u tot 16u

Gemeentearchief Zomergem

Zij hebben een heel uitgebreid archief rond monumenten, historische figuren, verenigingen, belangrijke gebeurtenissen,..

Contact

Kleitstraat 1, Zomergem

T 09 372 83 04
E erik.matthys@telenet.be

Openingsuren

Op woensdag van 9u tot 12u of op afspraak