Cultuurcommunicatie – UiT in het Meetjesland


COMEET heeft de decretale opdracht om aan regionale cultuurcommunicatie te doen. COMEET informeert de Meetjeslanders over het cultuur- en vrijetijdsaanbod in eigen streek, en dit zowel via regionale als gemeentelijke communicatiekanalen.

Op regionaal niveau is er in het Meetjesland een divers en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsaanbod. COMEET wil de Meetjeslanders stimuleren om ook buiten de eigen gemeente te participeren. Bovendien worden door extra promotie bepaalde kleinschalige, maar uiterst kwalitatieve of unieke initiatieven, naar een bovenlokaal niveau getild.

Dit gebeurt onder de noemer ‘UiT in het Meetjesland’, via deze kanalen:

Regionale communicatiekanalen

Website: www.uitinhetmeetjesland.be

Deze site bundelt de UiTagenda’s van de Meetjeslandse gemeenten, en verwijst ook door naar de gemeentelijke UiTagenda’s. Daarnaast vind je op deze site een overzicht van Meetjeslandse podia en alle info over nationale evenementen zoals Open Monumentendag, Week van de Smaak, Erfgoeddag, Week van de Amateurkunsten, … in het Meetjesland.

UiTmail

COMEET verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief met UITtips. Schrijf je hier in op de UITmail.

UiTkrant

COMEET geeft 2 keer per jaar een gedrukte UiTkrant uit, naar aanleiding van Open Monumentendag en Erfgoeddag. Naast een overzicht van de activiteiten in het kader van deze evenementen, wordt in deze krant ook een algemene selectie vrijetijdsactiviteiten gegeven.

        

Sociale media

Facebook: www.facebook.com/uitinhetmeetjesland

Twitter: @UiTMeetjesland

Gemeentelijke communicatiekanalen

‘UiTinMijnRegio’-widgets

Op de websites van verschillende Meetjeslandse gemeenten verschijnt een lijstje met een selectie regionale activiteiten.

Vorming

COMEET biedt gratis opleidingen ‘Invoeren in de UiTdatabank’ aan. Mail naar uitinhetmeetjesland@comeet.be voor meer info.

Afstemming en kennisdeling

Daarnaast volgt COMEET de initiatieven van CultuurNet rond vrijetijdscommunicatie en –participatie op de voet en deelt deze via de verschillende overlegfora binnen COMEET (overleg cultuurbeleidscoördinatoren, cultuurraden, Meetjeslandse podia, communicatieambtenaren, …). Binnen deze collegagroepen wordt ook de decretale opdracht van afstemming van het cultuuraanbod opgenomen.