Collegagroep Programmatoren


DSCN4343 - kopie

In 2010 startte COMEET met een collegagroep programmatoren, waarin de verschillende Meetjeslandse Culturele Centra vertegenwoordigd zijn.

COMEET brengt de Meetjeslandse programmatoren op regelmatige basis samen voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling.

Binnen deze groep wordt ook gewerkt aan afstemming van het aanbod en communicatie, o.m. door gezamenlijke projecten als UITSCHIETER. Er worden beleidsrelevante info en opportuniteiten aangereikt, en verschillende vormen van samenwerking tussen de Meetjeslandse podia worden geëxploreerd (o.m. samenaankopen, gezamenlijk programmeren, …)