Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede


Iedereen UiT… ook in het Meetjesland!

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede is een actueel thema, waar al heel wat Meetjeslandse besturen, OCMW’s, vrijetijdsaanbieders en armoedeverenigingen mee aan de slag zijn. Hoe krijg je hen aan het participeren? Welke drempels ervaren mensen in armoede, en hoe kunnen die weggewerkt worden? Op welke ondersteuning kun je als lokale overheid rekenen? Welke goede voorbeelden kunnen inspireren?

Hieronder worden stelselmatig instrumenten, praktijkvoorbeelden,… aangevuld. Voor besturen en vrijetijdsaanbieders die met dit thema aan de slag willen!

De brochure ‘Wegwijzer Vrijetijdsparticipatie’ van de Dienst Vrije Tijd van Assenede helpt verenigingen die aan de slag willen met dit thema op weg. Meer>

COMEET organiseerde op donderdag 19 mei een denk- en inspiratiedag over vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Ontdek de presentaties op deze pagina>

Ook in het Meetjesland wordt werk gemaakt van een regionale UiTPAS. Lees hier meer over het traject in het Meetjesland.

De UiTPAS is een vrijetijdspas voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. Lees hier meer over de historiek en de principes.

Het fonds voor vrijetijdsparticipatie biedt financiële tussenkomsten zodat personen in armoede kunnen deelnemen aan cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten. Lees hier meer over de werking van het fonds.

Lokale netwerken kunnen participatiedrempels voor mensen in armoede wegwerken. Meer info vind je op deze pagina.

Om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen, is toeleiding heel belangrijk. Een mooi voorbeeld vinden we bij CC Den Hooge Pad, waar mensen met een beperkt budget kunnen deelnemen aan het VIP-project. Lees meer>

Een Rap op Stapkantoor is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen die leven met een beperkt budget. Het staat in voor vrijetijdsadvies en voordelen voor mensen met een kleine portemonneeLees meer over de werking van zo’n kantoor.

De publicatie Thuis in de bib is een inspirerend document voor bibliotheekmedewerkers die de bibliotheek toegankelijk willen maken voor personen met een beperkt budget. Lees meer>

Steunpunt Vakantieparticipatie richt zich op personen en gezinnen in armoede, die vanwege allerlei drempels niet van een vakantie kunnen genieten. Lees meer>

Een van de drempels die ervoor zorgen dat de deur naar cultuur, jeugd en sport vaak gesloten blijft, is een niet-aangepaste communicatie. Lees meer over toegankelijke communicatie>