Collegagroep cultuurbeleidscoördinatoren


COMEET brengt op regelmatige basis de Meetjeslandse cultuurbeleidscoördinatoren en medewerkers van cultuurdiensten samen voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling.

De lokale cultuurdiensten zijn de spil in het gemeentelijke cultuurbeleid en een onmisbare partner voor COMEET. Op deze collegagroep komt cultuurbeleid in al zijn aspecten aan bod: beleidsvoorbereiding en -uitvoering, ondersteuning verenigingen & amateurkunstenaars, organisatie (nationale) evenementen, ondersteuning van de cultuurraad, de werking van het gemeenschapscentrum, erfgoed, vrijetijdsparticipatie van kansengroepen, cultuureducatie e.d. De aanwezige kennis en expertise in de regio worden zo maximaal gedeeld.