Collegagroep Cultuurraden


Cultuurraden zijn een belangrijke partner in het lokaal cultuurbeleid. COMEET wil hen in hun rol versterken door vorming en ontmoeting.

Zo brengt COMEET de voorzitters en secretarissen van de Meetjeslandse Cultuurraden op regelmatige basis samen in de collegagroep cultuurraden voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het ondersteunen van de cultuurraden in hun kerntaak: adviesverlening. Maar ook andere aspecten komen aan bod: cultuurraad als motor voor het culturele leven, cultuurraad als verenigingenplatform, …

Door het samenbrengen van de Cultuurraden wordt de aanwezige kennis en expertise in de regio maximaal gedeeld. Zo wordt er elke vergadering tijd gemaakt om de werking van één van de Cultuurraden beter te leren kennen, om reflectie over de eigen werking & kerntaken mogelijk te maken.

Binnen deze collegagroep is er ook ruimte voor gezamenlijke projecten (bv. het memorandum dat de Meetjeslandse Cultuurraden n.a.v. de laatste lokale verkiezingen opstelden) en vorming.

COMEET organiseert ook jaarlijks een vormings- en ontmoetingsmoment voor alle leden van de
cultuurraden: de Algemene Vergadering Meetjeslandse Cultuurraden.