Algemene vergadering Cultuurraden


Cultuurraden zijn een belangrijke partner in het lokaal cultuurbeleid. COMEET wil hen in hun rol versterken door vorming en ontmoeting.

Een keer per jaar brengt COMEET de leden van de Meetjeslandse cultuurraden samen voor een gezamenlijke vormingsmoment. Deze ‘Algemene Vergadering’ vindt telkens in een andere Meetjeslandse gemeente plaats.

Het thema wordt telkens in overleg bepaald, wat een grote variatie oplevert. Zo kwamen de laatste jaren deze thema’s aan bod:

  • Een dynamische en eigentijdse werking
  • Sterke adviezen, dankzij een goede structuur
  • Gemeenschapsvorming
  • Een vernieuwd decreet Lokaal Cultuurbeleid: wat betekent het voor u?

COMEET brengt daarnaast ook de voorzitters en secretarissen van de cultuurraden samen in een collegagroep.