Uitleenbeleid


Logisch volgend op de processen rond het collectiebeleid kom je quasi automatisch terecht bij het uitleenbeleid, waarvan enkele elementen zinvol centraal kunnen uitgewerkt worden binnen de Regiobib Meetjesland, met name:

Het uitlenen zelf (incl. verlengen) van materialen:

  • Terugbrengen op verschillende plaatsen mogelijk maken? bv. waar wel/niet, wanneer wel/ niet, verlenging te overwegen, transportissue, enz.
  • Harmoniseren uitleenprocessen en uitleenafspraken
    o Automatisering leenverkeer (bv. via RFID) en betaalverkeer (bv. betaalautomaat)
    o Gebruikersreglement en prijssetting (bij voorkeur gezamenlijk omwille van mobiliteit van burgers, …

Einddoelstelling voor 2019 is:
De inwoners van het Meetjesland kunnen in elke bibliotheek aan dezelfde voorwaarden gebruik maken van de fysieke en digitale dienstverlening.

Voorziene acties (vanaf 2017)

  • Uitwerken van een gemeenschappelijke uitleenvisie
  • Uitwerken van een gemeenschappelijk gebruikersreglement