Publiekswerking, educatie en leesbevordering


Publiekswerking, educatie en leesbevordering zijn brede begrippen. Zeer vaak zijn dit initiatieven in samenwerking met andere culturele actoren in het werkgebied. Denk maar aan acties rond de Jeugdboekenweek, de werking van leesclubs, leeskoffers naar scholen of woonzorgcentra,…
De provincie Oost-Vlaanderen stelt binnen haar werking van het Streekgericht Bibliotheekbeleid een divers aanbod voor aan de bibliotheken, gaande van rondreizende expo’s, tot vertelsessies, e.d.

Bibliotheken Meetjesland gaan hier graag, al dan niet gezamenlijk, op in.

Gerelateerd aan dit bericht: