Nationale evenementen


Naargelang lopende projecten en/of acties of inhoudelijke linken naar de reguliere werking beslissen de Bibliotheken Meetjesland of ze al dan niet gezamenlijk inzetten op relevante nationale evenementen, zoals de Digitale Week, de Week van de Geletterdheid, Kinderkunstendag, Jeugdboekenweek, e.d.

Zo werd er bv. in voorjaar 2015 een gezamenlijk vormingsprogramma aangeboden naar aanleiding van de Digitale Week.

Gerelateerd aan dit bericht: