Informatiegeletterdheid, met focus op mediawijsheid


Het stimuleren en ingang doen vinden van informatiegeletterdheid bij jong en oud blijft een centrale opdracht rakend aan de kern van de bibliotheeksector. Vandaar dat Regiobib Meetjesland er bewust voor kiest om ook hiervoor een centrale werking te ontwikkelen, met focus op de digitale component: mediawijsheid.

Het spreekt vanzelf dat dit gebeurt in een breed, sectoroverschrijdend netwerk met partners als de onderwijssector, de ouderenzorg, …

Einddoelstelling voor 2019 is:
Om kinderen en jongeren optimaal te begeleiden naar informatiegeletterdheid is er een structurele samenwerking met het onderwijs, met focus op mediawijsheid.

Acties voor 2015-2016 zijn:

  • Focus op mediawijsheid: een gemeenschappelijke pool ‘mediacoaches’
  • Overleg met onderwijs: opstellen leerlijn informatiegeletterdheid (opvolgen ontwikkelingen op Vlaams niveau)
  • Uitbouw gezamenlijk educatief aanbod, dat complementair is aan de doelstellingen van het onderwijs

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Het project Booktubes zet in op leesbevordering via digitale boekbesprekingen met gebruik van storytelling apps, video, montage, stop motion, animaties, ... Op die manier leren kinderen en jongeren op een…
  • Samen met Bibliotheken Meetjesland, organiseert Vormingplus Gent-Eeklo in het najaar een pakket vormingen over digitale geletterdheid. Met aandacht voor sociale media, het beheren van muziek en foto's, streamingdiensten, en veel meer.…
  • De leeshulpfilmpjes vormen samen één van de projecten waar bibliotheek Maldegem en VBS De Papaver met hun leesbeleid uit wil pakken om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. De…
  • Het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland van COMEET en Provincie Oost-Vlaanderen heeft gezamenlijk 10 tablets aangekocht. Iedere Meetjeslandse bib kan de tabletklas aanvragen en gebruiken voor een klasbezoek of een project rond…