Expertiseuitwisseling- en opbouw


Het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland is al sinds de jaren ’80 actief. Sinds 2004 opereert het als onderdeel van de werking van COMEET. De provincie Oost-Vlaanderen sloot met COMEET een convenant af waardoor COMEET een subsidie krijgt voor deze werking.
Dankzij de inbedding in COMEET is er voor dit intensieve overleg en de projecten van de Meetjeslandse bibliotheken personele administratieve ondersteuning, extra inhoudelijke impulsen, coördinatie en kruisbestuivingen met andere sectoren.

De oorspronkelijke informele ervaringsuitwisseling ‘tussen pot en pint’ is ondertussen al lang geëvolueerd naar een structureel én gestructureerd onderdeel van de werking, mede door de impulsen van het Streekgericht Bibliotheekbeleid dat dit als een basispijler naar voren schoof. Het vormt de humus voor het onderlinge vertrouwen, de samenwerking en de gezamenlijke projecten.

Dit krijgt o.m. vorm in maandelijkse vergaderingen van de stuurgroep van de bibliothecarissen , diverse bijeenkomsten van werkgroepen, een jaarlijks gezamenlijk infomoment voor alle bibmedewerkers,… Elke bib neemt een beurtrol op als ‘gastheer’ voor het onthaal.