Collectiebeleid


Om te kunnen volwaardig functioneren als een regiobib, zetten de Bibliotheken Meetjesland sinds 2015 prioritair en intensief in op een gezamenlijk collectiebeleid (zowel visie, vorming en beheer, als afvoer). Deze evolutie wordt doordacht en stap-voor-stap doorgevoerd, in voortdurend overleg en mede-eigenaarschap met alle betrokken bibliotheken én besturen.

Waarom het collectiebeleid als eerste prioriteit?

 • Basis voor alles. De collectie is als het ware de ‘basis voor alles’. Daar begint en staat het grootste gedeelte van een bibliotheekwerking immers mee. De rest vloeit eruit voort: de ontsluiting ervan, het raadplegen en uitlenen ervan, de educatieve activiteiten eromheen, de leesbevorderingsacties, enz.
 • Grote impact. Alles wat met de collectie te maken heeft, heeft potentieel ook significante impact qua eventuele efficiëntie- en effectiviteitswinsten.
 • Ook elders prioriteit. Ook andere samenwerkingsverbanden blijken de collectie all in als hoge tot hoogste prioriteit qua verregaand samenwerken te zien. Dit is bv. het geval bij Theek 5 in Nederland, Habobib in Vlaams-Brabant, Kerf in de Kempen, Route 42 in Oost-Vlaanderen. Ook in alle stedelijke vernetwerkte bibliotheken is dit het geval.
 • Centraal strategisch element. De collectie all in is een centraal element in verschillende van de zeven strategische domeinen en uitdagingen die Locus/Bibnet in een toekomst-document hebben gepubliceerd.
 • Technologische ontwikkelingen. Er dienen zich tal van technologische evoluties aan die toelaten efficiëntie- en effectiviteitswinsten te realiseren, maar die alleen haalbaar en betaalbaar zijn indien deze met én voor meerdere bibliotheken samen worden ingezet i.s.m. de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten.

Einddoelstellingen voor het gezamenlijk collectiebeleid voor 2019 zijn:

 • De regio beschikt over een gemeenschappelijk collectiebeleidsplan.
 • De interne werkprocessen m.b.t. collectievorming en –beheer worden op basis hiervan geüniformiseerd voor de 14 bibliotheken en worden collectief aangestuurd en uitgevoerd.

Acties voor de periode 2015-2016:

 • Samenaankoop integrale bibliotheekcollectie
 • Opmaak regionaal collectiebeleidsplan, afgestemd op de lokale behoeften
 • Proefproject centraal collectioneren stripcollectie (vervolgfase)
 • Centraal collectioneren Makkelijk Lezen (vervolgfase)
 • Centraal collectioneren van alle genre-onderdelen
  Doorlopende overschakeling naar de Vlaamse standaard voor etiketten

 

Gerelateerd aan dit bericht: