Collectiebeleid


Om te kunnen volwaardig functioneren als een regiobib, zetten de Bibliotheken Meetjesland sinds 2015 prioritair en intensief in op een gezamenlijk collectiebeleid (zowel visie, vorming en beheer, als afvoer). Deze evolutie wordt doordacht en stap-voor-stap doorgevoerd, in voortdurend overleg en mede-eigenaarschap met alle betrokken bibliotheken én besturen.

Waarom het collectiebeleid als eerste prioriteit?

 • Basis voor alles. De collectie is als het ware de ‘basis voor alles’. Daar begint en staat het grootste gedeelte van een bibliotheekwerking immers mee. De rest vloeit eruit voort: de ontsluiting ervan, het raadplegen en uitlenen ervan, de educatieve activiteiten eromheen, de leesbevorderingsacties, enz.
 • Grote impact. Alles wat met de collectie te maken heeft, heeft potentieel ook significante impact qua eventuele efficiëntie- en effectiviteitswinsten.
 • Ook elders prioriteit. Ook andere samenwerkingsverbanden blijken de collectie all in als hoge tot hoogste prioriteit qua verregaand samenwerken te zien. Dit is bv. het geval bij Theek 5 in Nederland, Habobib in Vlaams-Brabant, Kerf in de Kempen, Route 42 in Oost-Vlaanderen. Ook in alle stedelijke vernetwerkte bibliotheken is dit het geval.
 • Centraal strategisch element. De collectie all in is een centraal element in verschillende van de zeven strategische domeinen en uitdagingen die Locus/Bibnet in een toekomst-document hebben gepubliceerd.
 • Technologische ontwikkelingen. Er dienen zich tal van technologische evoluties aan die toelaten efficiëntie- en effectiviteitswinsten te realiseren, maar die alleen haalbaar en betaalbaar zijn indien deze met én voor meerdere bibliotheken samen worden ingezet i.s.m. de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten.

Einddoelstellingen voor het gezamenlijk collectiebeleid voor 2019 zijn:

 • De regio beschikt over een gemeenschappelijk collectiebeleidsplan.
 • De interne werkprocessen m.b.t. collectievorming en –beheer worden op basis hiervan geüniformiseerd voor de 14 bibliotheken en worden collectief aangestuurd en uitgevoerd.

Acties voor de periode 2015-2016:

 • Samenaankoop integrale bibliotheekcollectie
 • Opmaak regionaal collectiebeleidsplan, afgestemd op de lokale behoeften
 • Proefproject centraal collectioneren stripcollectie (vervolgfase)
 • Centraal collectioneren Makkelijk Lezen (vervolgfase)
 • Centraal collectioneren van alle genre-onderdelen
  Doorlopende overschakeling naar de Vlaamse standaard voor etiketten

 

Gerelateerd aan dit bericht:

 • Aanleiding De Bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers. De kernfuncties om dit gemeenschappelijk doel te bereiken zijn:…
 • COMEET/Bibliotheken Meetjesland brengt jaarlijks alle bibliotheekmedewerkers van de hele regio (zo'n 75-tal) samen voor ontmoeting en informatievoorziening.  Op het infomoment van 30 mei 2016 in Aalter werd een stand van…
 • Op 1 januari 2016 ging de nieuwe samenaankoop voor de collecties van de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken van start. Deze samenaankoop is een volgende stap in de evolutie naar een…
 • Op 26 maart 2015 werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve…
 • Wil je het erfgoed in jouw buurt digitaliseren, fotograferen, filmen of digitaal tentoonstellen, maar heb je daar niet het nodige materiaal voor? Of zoek je een materialenpakket om met kinderen…