Promotie voor jouw activiteit


Wij dragen alle erfgoedactiviteiten in het Meetjesland een warm hart toe. We maken dan ook graag mee promotie voor jouw activiteit via onze kanalen.

UiT in het Meetjesland

logo uit in het meetjesland

Op www.uitinhetmeetjesland.be kan je terecht voor een overzicht van cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in het Meetjesland. Alle activiteiten die je als organisator invoert in de UiTdatabank krijgen een plaats op de website www.uitinhetmeetjesland.be, op www.uitinvlaanderen.be, op de gemeentelijke websites, nieuwssites, enz.

Maandelijks versturen we ook de UiTmail met een selectie van het vrijetijdsaanbod. Ga naar www.uitinhetmeetjesland.be en schrijf je in op de UiTmail.

Klik hier voor meer info over jouw activiteit invoeren in de UiTdatabank.

De UiTkrant

Twee keer per jaar verspreiden we de UiTkrant. Hierin nemen we een uitgebreide selectie van activiteiten uit UiT in het Meetjesland op. De krant wordt verspreid over het hele Meetjesland op 10.000 exemplaren. In het voorjaar nemen we de activiteiten van Erfgoeddag op, in het najaar de activiteiten van Open Monumentendag.

cover UiTkrant voorjaar 2015

Voer je activiteiten dus op tijd in, in de UiTdatabank zodat ze opgenomen kunnen worden in de krant. De deadline voor de krant van april-mei ligt begin februari en de deadline voor de krant van september-oktober ligt eind juni.

Deze website

Op deze website nemen we nieuws en activiteiten op i.v.m. cultuur en erfgoed in het Meetjesland. Jouw nieuws en activiteiten mag je doorsturen naar info@comeet.be of erfgoedcel@comeet.be. De communicatieverantwoordelijke behoudt zich het recht om te bepalen of het nieuws geschikt is voor deze website. Voor activiteiten raden we sterk aan om ze zeker ook in te voeren in de UiTdatabank (zie boven).

Nieuwsbrieven

COMEET verstuurt regelmatig een nieuwsbrief. De nadruk ligt daarin op de werking van COMEET, maar er wordt ook een selectie van nieuws van derden opgenomen.  Jouw nieuws en activiteiten mag je doorsturen naar info@comeet.be of erfgoedcel@comeet.be.

Sociale media

COMEET beheert enkele Facebook-pagina’s en een Twitter-account.

Cultuuroverleg Meetjesland

Erfgoedcel Meetjesland

UiT in het Meetjesland: Facebook en Twitter

Eerste Wereldoorlog Meetjesland

Ook daarop wordt een selectie van berichten opgenomen. Jouw nieuws en activiteiten mag je doorsturen naar info@comeet.be of erfgoedcel@comeet.be.

Gelegenheidscommunicatie

Voor bepaalde projecten, zoals bv. 100 jaar Eerste Wereldoorlog Meetjesland, wordt een aparte communicatie voorzien. Dan worden bv. aparte programmabrochures gemaakt. Wanneer je betrokken bent in zo’n project zal je geïnformeerd worden over de communicatiemogelijkheden.

Tips 

Dit item wordt nog aangevuld.