Collegagroep Erfgoed


Het erfgoedoverleg Meetjesland brengt een viertal keer per jaar actieve erfgoedzorgers uit de streek samen. Het overleg is een belangrijk en gewaardeerd klankbord voor de erfgoedprojecten en het erfgoedbeleid van COMEET, maar de deelnemers brengen evenzeer ook zelf agendapunten aan. Samen met de informele  babbel achteraf is dit een goed platform voor kennismaking en –uitwisseling.

Indien de agenda daarom vraagt kan het erfgoedoverleg ook opgesplitst worden in de collegagroepen erfgoedverenigingen, musea en collectiehoudende organisaties en archieven.

Erfgoedoverleg