Aanbod voor scholen – educatie


Erfgoedcel Meetjesland wil het erfgoed dichter bij de mensen brengen. Dus ook bij kinderen en jongeren. Het is immers belangrijk dat de jeugd haar eigen erfgoed kan ontdekken.

We stellen u hier ons educatief aanbod voor. De pakketten Tobias en de Meetjesrace en Speuren naar Sporen zijn gratis te ontlenen na reservatie via erfgoedcel@comeet.be of 09 373 75 96. Meer informatie over de voorwaarden voor het ontlenen vind je bij de uitleendienst van de erfgoedcel.

Het educatief bordspel is geschikt voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs. Het spel voert de kinderen langs alle gemeenten van het Meetjesland waardoor ze op een leuke en speelse manier bijleren over streekgerechten, legenden, tradities en de geschiedenis van het Meetjesland. Meer>

Speuren naar sporen is een educatief kwartetspel over archeologie in het Meetjesland en de Leiestreek, ontwikkeld voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de lagere school. Het heeft als doel de leerlingen een realistisch beeld te geven van de rurale archeologie in eigen streek. Meer>

Op deze educatieve website wordt de Groote Oorlog, bevattelijk uitgelegd voor kinderen a.d.h.v. een tijdslijn, een kaart, thema’s en verhalen van personen. Met twee quizzen kunnen de kinderen hun kennis testen. Meer>