Week van de Amateurkunsten in het Meetjesland


Tijdens de Week van de Amateurkunsten tonen amateurkunstenaars hun werk. Op deze manier worden de amateurkunsten eens in het daglicht gesteld. En dat verdienen ze: via de amateurkunsten komen jong en oud op een laagdrempelige en aangename manier in contact met kunst en cultuur.

De WAK is ondertussen ook in het Meetjesland al een mooie traditie. Ieder jaar zetten talrijke dichters, schilders, muzikanten, dansers, beeldhouwers, kunstambachtslieden, … hun deuren open en maken hun liefhebberij bekend aan een breed publiek via open ateliers, tentoonstellingen, optredens, …

De WAK is op zich een groots sociaal gebeuren: naar buiten treden met kunst, anderen verbazen, inspireren en boeien, daar staat de WAK voor.

De WAK en COMEET

COMEET verspreidt de oproep om deel te nemen aan de WAK via haar kanalen en wil zo de deelname stimuleren.

Ieder jaar zetten we in op promotie van de lokale activiteiten. O.a. via:

 

 

Gerelateerd aan dit bericht:

  • De Week van de Amateurkunsten met MATCH als centrale thema vindt dit jaar plaats van 29 april tot 8 mei. Het thema MATCH verwijst naar samenwerkingen en partnerschappen, zo valt ook de…