Memorandum Meetjeslandse Cultuurraden 2013-2018


Eind 2012 stelde de collegagroep Meetjeslandse Cultuurraden een memorandum samen voor aan de nieuwe schepenen. In het memorandum werd aandacht gevraagd voor de noden en behoeften van de Meetjeslandse cultuurraden en de aangesloten verenigingen bij de nieuwe besturen. Het resultaat is een document met 10 punten die volgens COMEET en de collegagroep een stevige basis vormen voor een geslaagd lokaal cultuurbeleid.

Zo komen onder meer de samenwerking tussen de gemeente en de cultuurraad, en de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen aan bod. Het Memorandum wil ook de meerwaarde van de verenigingen voor een gemeente in de kijker zetten: de belangeloze inzet van vele vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het (culturele) leven in een gemeente.

Klik hier om het Memorandum van de Meetjeslandse cultuurraden te downloaden

Lokaal vertaald

Dit regionale document, dat vrij algemeen is, vormde ook een uitstekend kader voor cultuurraden die een gemeentelijk memorandum wilden schrijven. Enkele cultuurraden gingen met de tekst aan de slag en vertaalden de 10 punten naar de lokale situatie. Onder andere Zomergem en Knesselare schreven zo een eigen memorandum.

Collegagroep Meetjeslandse Cultuurraden

COMEET brengt de voorzitters en de secretarissen van de Meetjeslandse cultuurraden op regelmatige basis samen in een collegagroep voor vorming en kennisdeling.