Traject: vrijwilligerswerving onder de loep


In oktober 2015 startte de erfgoedcel, in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen, met een traject rond vrijwilligerswerving voor de Meetjeslandse erfgoedverenigingen: ‘Vrijwilligerswerving onder de loep’. Anders dan bij een eenmalige infosessie, komen we tijdens dit traject meerdere keren samen om na te denken over mogelijke acties rond vrijwilligerswerving die vervolgens in de praktijk worden omgezet en samen geëvalueerd.

Wat houdt het traject in?

In de eerste plaats denken we samen met de erfgoedverenigingen na over de vrijwilligers die ze willen aantrekken. Wat heeft de erfgoedvereniging nodig? Schrijvers voor de tijdschriften en publicaties, enthousiastelingen voor eenmalige projecten of Erfgoeddag of bestuursleden? Bij elke taak hoort een ander profiel. Nadat de noden in kaart zijn gebracht voor alle deelnemers, wordt er gebrainstormd over welke acties elke vereniging kan ondernemen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Met de bij elkaar gesprokkelde ideeën trekken de deelnemers naar hun bestuur en de andere leden van de vereniging waar ze dit met hen aftoetsen.

Tijdens een volgende samenkomst wordt hierover teruggekoppeld: Wat vond het bestuur een goed en een minder goed idee? Wat zal de erfgoedvereniging in de nabije toekomst daadwerkelijk ‘uitproberen’? Welk doel hebben we voor ogen? Samen met Heemkunde Vlaanderen staan we stil bij het onthaal van nieuwe vrijwilligers in de erfgoedvereniging: Hoe worden ze onthaald en leren ze de interne werking kennen? Welke plaats krijgen ze in de vereniging? Welke taken of verantwoordelijkheden krijgen ze mee?

Nadat de ideeën in de praktijk werden omgezet, worden de acties geëvalueerd: Wat werkte goed en wat niet? Zijn er nieuwe vrijwilligers en hoe vlot verloopt de samenwerking?

Wie zijn de deelnemers?

Vrijwilligerswerking onder de loep

Aan dit traject nemen drie heemkundige kringen en een museum deel: Heemkundige Kring Het Land van Nevele, Heemkundige Kring De Twee Ambachten Assenede, Heemkundige kring Arthur Verhoustraete Knesselare-Aalter en Bardelaeremuseum in Kaprijke. Niet alle deelnemers gaan momenteel actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Toch vinden ook zij het interessant om dit traject mee te volgen en tips op te steken voor de toekomst.

Het traject gebeurt bottom-up, op vraag van de erfgoedverenigingen. Omdat de erfgoedverenigingen vragende partij zijn in dit traject, bepalen en sturen zij ook mee de koers van het traject. Het traject kan dus een andere weg inslaan op hun initiatief. Dat maakt van ‘Vrijwilligerswerving onder de loep’ een participatief traject, voor en door de erfgoedverenigingen.

Expertisedeling

De grootste meerwaarde van het traject zit in het uitwisselen van ervaringen rond de interne organisatie van verschillende erfgoedgroepen. Erfgoedverenigingen geven elkaar tips over het werven van vrijwilligers en delen zo hun expertise. Elke sessie start dan ook met een uitgebreid rondje van de tafel waarbij elke deelnemer vertelt over de recente vorderingen: Hebben we iemand nieuw gevonden? Hoe leiden we die nu verder op? Krijgt deze persoon al een bestuursfunctie?

De deelnemers leren vooral bij van elkaar en denken samen na, want samen weet je altijd meer dan alleen.

Meer weten? Hou deze pagina in het oog en bekijk de nieuwsberichten van de erfgoedcel.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Op dinsdag 26 januari kwamen enkele Meetjeslandse erfgoedverenigingen samen voor het traject: Vrijwilligerswerving onder de loep. Anders dan bij een eenmalige infosessie, komen de deelnemers tijdens dit traject meerdere keren samen…