Stroatluuëbers, we verstoan mekoar in ’t Meetjesland


Taal, en bij uitbreiding dialect, verbindt ons allemaal. Toch is er een groot verschil tussen hoe de jongere en de oudere generatie spreekt met mekoar. In Stroatluuëbers gaan jongeren en ouderen samen aan de slag met het dialecterfgoed uit hun streek of dorp. Het project Stroatluuëbers wil een brug slaan tussen die twee generaties. Door deze brede samenwerking verleggen zowel jongeren als ouderen hun grenzen en ontstaat er cultuurparticipatie die de generaties overschrijdt.

Rond het project zal zowel op regionaal als op lokaal vlak gewerkt worden. Gemeenten gaan er op lokaal vlak mee aan de slag in de vorm van workshops, zangsessies, oprichting van werkgroepen, …  COMEET ondersteunt deze lokale projecten via advies, informatie en promotie.

Binnen het project Stroatluuëbers gaan jongeren en ouderen samen aan de slag met het dialecterfgoed uit hun streek of dorp. Stroatluuëbers wil een brug slaan tussen die twee generaties.

Klik hier om het evaluatieverslag met tips & tricks van Stroatluuëbers te bekijken

Lokale projecten

In 2014 en 2015 was er in het Meetjesland heel wat te doen rond dialect. Voor het project Stroatluuëbers van COMEET en Meetjesman organiseerden de gemeentelijke cultuurdiensten, jeugddiensten, bibliotheken, cultuurcentra en lokale verenigingen verschillende dialectactiviteiten zoals lezingen, rapworkshops, graffitiworkshops, dialectzoektochten voor groot en klein, kunstwedstrijden en nog veel meer.

Regionaal project: Dialectwedstrijd

Op intergemeentelijk vlak organiseert COMEET in samenwerking met Meetjesman de dialectwedstrijd. In 2014 gaan we samen op zoek naar ’t Schuunste Woord van ’t Meetjesland. De Meetjeslanders stuurden hun favoriete dialectwoorden en -gezegden door. Een jury maakte een shortlist en daarop kon gestemd worden. ‘Verdesteleweren’ werd ’t schuunste woord.

Regionaal project: Laweitmoakers

In september 2014 engageerden 8 Meetjeslandse bands zich om Laweitmoakers te worden en een liedsjen in ’t dialect te schrijven. Nog geen maand later gingen ze aan de slag met hun muzikale ‘peters’. Op 19 december 2014 brachten de laweitmoakers hun schuunste Meetjeslandse liedsjes voor het groot publiek in muziekclub N9.

Dat concert werd opgenomen en op cd geperst. 100 exemplaren van de cd werden gratis weggegeven.

Samenwerking COMEET en Meetjesman

Bij de uitvoering van Stroatluuëbers treedt COMEET op als coördinator. Zo is overzicht op en afstemming tussen de verschillende partners en projecten mogelijk en kan er gezamenlijk promotie gevoerd worden. Erfgoedcel Meetjesland zet zich in voor de verzameling en ontsluiting van dialecterfgoed.

Het project wordt inhoudelijk gestuurd door een stuurgroep die bestaat uit cultuurbeleidscoördinatoren, jeugdconsulenten en Meetjesman. Rond het dialectluik wordt nauw samengewerkt met het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland, UGent en Variaties vzw. Het luik over de artiestieke uitingen van dialecterfgoed in jeugdcultuur wordt samen met de regionale jeugddienst Meetjesman tot stand gebracht.


Het project Stroatluuëbers werd gerealiseerd in de periode 01/10/2013 – 30/06/2015. COMEET/Erfgoedcel Meetjesland kon hiervoor rekenen op financiële ondersteuning via middelen van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en van PDPO.

 

 

Logoblak straatlopers - kopie

 

 

Gerelateerd aan dit bericht: