Meetjesland Reuzenland


Met Meetjesland Reuzenland zet COMEET de Meetjeslandse reuzen in de kijker. Bestaande (maar ook verdwenen reuzen) worden geregistreerd en onder de aandacht gebracht via diverse acties.

Dit project werd uitgevoerd met de middelen van de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid. Na de overhandiging (in september ’16) lanceerde COMEET een oproep naar ideeën over de besteding van deze prijs.

Uit 23 voorstellen maakte een jury een preselectie en uiteindelijk besliste het publiek tijdens de Cultuurhappening Meetjesland op 25 november ’16: de middelen van de cultuurprijs zullen gebruikt worden voor een project rond de Meetjeslandse reuzen.

Voorbereidingen en startmoment 

IMG_20170304_133546    DSCN4739

Om dit project vorm te geven deed COMEET een kort vooronderzoek via een online enquête naar de verenigingen, organisaties, vrijwilligers, … die zorg dragen voor een Meetjeslandse reus.

De resultaten en de plannen werden voorgesteld op het startmoment op zaterdag 4 maart ’17, waar meer dan 30 Meetjeslandse reuzenzorgers aan deelnamen. Johan Vencken van Reuzen in Vlaanderen vzw gaf er een inspirerende lezing over reuzenerfgoed, waarna de aanwezigen konden kennis maken met elkaar en feedback konden geven op de eerste plannen voor Meetjesland Reuzenland.

Het project Meetjesland Reuzenland

Het project Meetjesland Reuzenland bestond uit verschillende delen, met diverse initiatieven, voor/door de Meetjeslandse reuzenzorgers én het brede culturele netwerk in het Meetjesland.

Download de projectfiche of bekijk hieronder een overzicht van de realisaties en projectonderdelen van Meetjesland Reuzenland:

De Meetjeslandse reuzen werden in kaart gebracht. Zo zijn er meer dan 40 actieve reuzen, die deel uitmaken van zo’n 20 reuzengroepen. De reuzen zijn heel divers: sommigen zijn vooral te zien in de eigen gemeente volgens een bepaalde traditie, andere reuzen gaan vaker op stap naar andere gemeenten.

Er zijn ook heel wat verdwenen en slapende reuzen, die voortleven dankzij de verhalen en foto’s die er over hen de ronde doen. Heel wat foto’s en verhalen van de Meetjeslandse reuzen werden toegevoegd op de Erfgoedbank Meetjesland:

Tijdens de zomer van 2017 waren er in het Meetjesland heel wat initiatieven en activiteiten rond reuzen: Slapende reuzen werden nog eens naar buiten gehaald, er waren live-demonstraties over het aankleden van een reus, reuzen gingen bij elkaar op bezoek, schreven elkaar een brief en kregen een extra uitnodiging van een gemeente of vereniging.

Er zagen ook enkele nieuwe reuzen het levenslicht: Zuster Wilfrieda (Nevele), Vissersreuzen Eric en Patrick (Boekhoute) & reuzin Klara (Maldegem – voor carnaval 2018).

De Meetjeslandse reuzen(activiteiten) werden in de kijker gezet:

Met het filmpje ‘Meetjesland Reuzenland – de Kattestoet’ worden de verhalen van reuzendragers, organisatoren en vrijwilligers in beeld gebracht.

We volgen de organisatoren en reuzendragers van de stoet: van het aankleden van de reuzen en de praktische afspraken tot de spanning vlak voor de stoet, en komen zo meer te weten over het reilen en zeilen van een reuzenstoet.

Met de mobiele infotentoonstelling kom je alles te weten over de Meetjeslandse reuzenen over reuzen in het algemeen: de geschiedenis, de bouw van reuzen, de rol van vrijwilligers en de typische reuzentradities. Met leuke wist-je-datjes, foto’s en boeiende verhalen.

De tentoonstelling reisde in de zomer van 2017 de regio rond.

  • Interesse om de infostand te ontlenen? Neem contact op met COMEET via erfgoedcel@comeet.be of 09 373 75 96.

Meetjesland Reuzenland is er ook voor creatievelingen: geïnspireerd op de traditie ‘Grosses Têtes et Géants’ ontwikkelde COMEET (in samenwerking met kunstenaar Lukas Verstraete) een handleiding voor het maken van een reuzenhoofd.

Ook de Meetjeslandse bibliotheken zetten het reuzenthema in de kijker.

In november organiseerden de bibliotheken een Reuzevoorleesweek en enkele activiteiten tijdens Kinderkunstendag. Met voorleesuurtjes, knutselactiviteiten, theatervoorstellingen, … Enkele reuzen kwamen ook langs in de bibliotheek.

Reuzenoverleg en ondersteuning

COMEET brengt de Meetjeslandse reuzenzorgers samen op een Reuzenoverleg: om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, initiatieven af te stemmen met elkaar, …

In het kader van Meetjesland Reuzenland konden de reuzenzorgers ook op ondersteuning rekenen, met onder meer:

  • Ondersteuning voor herstellingen aan de reuzen zelf
  • Algemene tips, begeleiding en feedback (ivm communicatie, praktische zaken, begeleiding bij het bepalen van een toekomstplan, …)
  • Digitalisering van film- en fotomateriaal
  • Educatieve ondersteuning, ad hoc en op aanvraag (vb. reuzenverhaal, opdrachtenbundel voor kinderen)

Met dank aan

de 14 Meetjeslandse gemeenten, de Meetjeslandse reuzenzorgers, LECA, Reuzen in Vlaanderen, de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Heb je nog vragen over dit project? Neem contact om met Erfgoedcel Meetjesland, via erfgoedcel@comeet.be of 09 373 75 96.