Buurten met erfgoed


Elke wijk, elke buurt, elk dorp vertelt verhalen over vroeger. Overal vind je er erfgoed terug: in het landschap, de oude gebouwen, de plaatselijke musea, de verhalen en liederen van vroeger, de gerechten, de tradities… Voor het project ‘Buurten met erfgoed’ werden scholen uitgenodigd op zoek te gaan naar het erfgoed in hun eigen omgeving en aangemoedigd hier actief mee aan de slag te gaan in de les.

Zo wordt het erfgoed uit de buurt niet vergeten en raken kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met erfgoed.

Buurten met erfgoed

‘Buurten met erfgoed’ is een initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO, Canon Cultuurcel en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, in samenwerking met Mooss vzw. Erfgoedcel Meetjesland werd gecontacteerd door agentschap Onroerend Erfgoed om een piloottraject rond Buurten met erfgoed op te zetten in het Meetjesland. Onder impuls van de erfgoedcel gingen zes basisscholen uit de gemeente Nevele enthousiast aan de slag met dit project.

Gemeenteschool Landegem, Leefschool Klavertje 4, Vrije Basisschool Sint-Paulus Hansbeke, Vrije Basisschool Sint-Gerolf Merendee, Sint-Vincentius Nevele en Gemeenteschool Nevele, al deze scholen organiseerden erfgoedactiviteiten voor hun leerlingen in het kader van Buurten met erfgoed. De leerkrachten gaven zelf een invulling aan hun activiteiten. De erfgoedexperts (heemkundige kring, verzamelaars, museumbeheerders…) uit de gemeente stonden klaar om de leerkrachten een handje te helpen.

Veel kinderen gingen zelf op zoek naar het erfgoed in hun schoolbuurt tijdens een wandeling. Ook legden ze oude foto’s van hun dorp naast hedendaagse beelden, om de verschillen tussen vroeger en nu duidelijk te maken. Sommigen bakten stoofkoeken volgens een oud recept of plantten een Treeze Meyers appelboom. Anderen brachten een bezoekje aan de tonnen van het kuipersmuseum of de restanten van de donjon.

Meerwaarde

De leerlingen konden erfgoed in de klas wel smaken, maar hoe ervoeren de leerkrachten het om hier actief rond te werken? Kan het lokale erfgoed definitief een plaatsje krijgen in het lessenrooster? Net zoals de kinderen reageerden ook de leerkrachten enthousiast en zagen ze de meerwaarde in van lessen en acties over erfgoed. In de toekomst plannen veel scholen hun uitgewerkte erfgoedactiviteiten dan ook te hernemen.

Maar rond lokaal erfgoed werken in de klas, was niet eenvoudig voor leerkrachten die zelf niet uit het dorp afkomstig zijn… Daarom hadden ook de lokale heemkundigen, erfgoedspelers en erfgoedcel een belangrijke rol in dit project. Hun suggesties en advies lagen voor veel leerkrachten aan de basis van hun erfgoedactiviteiten. Ook de opvolging en begeleiding van de leerkrachten bleek een grote meerwaarde en stimulans te zijn om met erfgoed aan de slag te gaan.

Kijk je mee?

In samenwerking met vzw Mediaraven werden de erfgoedactiviteiten van de scholen gefilmd en verwerkt tot een filmpje, dat een mooi aandenken is aan het Buurten met erfgoedproject in Nevele. Kijk je mee?

 

 

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Erfgoedcel Meetjesland werkte mee aan het pilootproject ‘Buurten met Erfgoed’, waarin zes basisscholen in Nevele aan de slag gingen met erfgoed. De leerkrachten van de tweede graad organiseerden erfgoedactiviteiten waardoor…
  • Erfgoed is ‘iets van vroeger’ dat we ook vandaag nog meedragen, terwijl geschiedenis louter ‘iets van vroeger’ is. Erfgoed is archeologische vondsten, foto’s, authentieke manuscripten, verhalen, tradities, dialect, gebouwen, gebruiksvoorwerpen……
  • De start In de beginjaren van Erfgoedcel Meetjesland, meer specifiek in 2007, hebben we een grootschalige inventarisatie uitgevoerd van het Meetjeslandse erfgoed. COMEET bracht toen heel wat verenigingen, collecties en…