Boer zoekt ERFgoed!


Ruiters en oppers, ploegen met een paard, verse melk in een melkkan, het zijn enkele dingen die we intussen niet meer dagdagelijks te zien krijgen, maar die een tijd geleden wel onze omgeving kleurden. Het Meetjesland heeft een rijk en buitengewoon interessant landbouwverleden, dat te mooi is om te vergeten!

COMEET/Erfgoedcel Meetjesland en Landelijke Gilden Meetjesland werkten daarom samen onder de noemer ‘Boer zoekt ERFgoed!’ om dat mooie landbouwerfgoed van onze regio in beeld en in kaart te brengen. We deden dit door het verzamelen van foto’s, filmpjes en verhalen die gaan over het boerenleven. Die werden bij elkaar gebracht op www.boerzoekterfgoed.be.

Voor dit project gingen Erfgoedcel Meetjesland en Landelijke Gilden Meetjesland twee jaar lang op zoek naar oude foto’s, filmpjes en verhalen over het landbouwleven van vroeger. Landbouwers op rust deelden hun foto’s, anekdotes en verhalen met ons, die intussen te bewonderen zijn op www.boerzoekterfgoed.be.

Met het verzameld materiaal werd er ook een fototentoonstelling, een kleine publicatie en een herinneringskoffer gemaakt. De publicatie is gratis te verkrijgen op de kantoren van COMEET, de herinneringskoffer met klein landbouwmateriaal kan gratis worden uitgeleend bij de Erfgoedcel.

Het doel van dit erfgoedproject was dubbel: het documenteren van het Meetjeslandse landbouwverleden enerzijds en het opzetten van een actieve erfgoedgemeenschap hier rond anderzijds.

Concrete resultaten van het project

  • Een digitaal kennisplatform dat eruitziet als een schoolwandplaat met voorstelling van enkele afgebakende landbouwthema’s (gewassen, dieren, werktuigen, landbouwmethodes, het leven naast het veld, beroemde boeren, de boerenkeuken, …), waaronder na doorklikken verschillende materiaalsoorten (historisch en hedendaags, oud en nieuw) te bekijken, te lezen en te beluisteren zijn: foto’s (oud en nieuw), films (oud en nieuw), getuigenissen (fragmenten uit oude opnames en nieuw opgenomen getuigenissen), (wetenschappelijke) achtergrondinformatie (contextualisering, dialect/taal en terminologie, …), methodiekbeschrijvingen.
  • De digitale verzameling resulteert verder ook in: een reminiscentiekoffer: een eenvoudige koffer met beeldmateriaal en enkele kleine objecten die wordt ingezet om aan herinneringseducatie te doen bij ouderen.
  • Een selectie van topstukken uit deze erfgoedoogst wordt als reizende tentoonstelling ingezet in de regio. De geprinte versie krijgt een extra dimensie door toevoeging van QR-codes: op die manier worden bepaalde toepassingen van het digitale platform onmiddellijk toegankelijk voor tentoonstellingsbezoekers.
  • Het verzamelde en bewaarde materiaal kan en mag verder gebruikt worden voor diverse culturele of toeristische doeleinden (zonder winstoogmerk). Het project betekent een absolute meerwaarde bij het documenteren van het bezoekerscentrum op het Provinciaal Domein Huysmanhoeve in Eeklo

Dit landbouwerfgoedproject werd gerealiseerd in de periode 01/01/2012 – 30/06/2014. COMEET/Erfgoedcel Meetjesland kan hiervoor rekenen op financiële ondersteuning via middelen van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader, en vanaf 2013 ook van PDPO. De Landelijke Gilden van het Meetjesland zijn copromotor in dit project.