Makkelijk Lezen Plek in iedere Meetjeslandse bib


Campagnebeeld Makkelijk Lezen PleinTijdens de Week van de Geletterdheid 2015 lanceerde Bibliotheken Meetjesland/COMEET ‘Makkelijk Lezen Plek in het Meetjesland’. Met dit project wil Bibliotheken Meetjesland/ COMEET het kinderen, jongeren en volwassenen, die moeite hebben met lezen, makkelijker maken. In iedere Meetjeslandse bib komt er een visueel herkenbare en aantrekkelijke Makkelijk Lezen Plek met aangepaste boeken en andere hulpmiddelen.

 

De Week van de Geletterdheid

De Week van de Geletterdheid stond in 2015 in het teken van jongeren en jongvolwassenen. In Vlaanderen stroomt nog altijd één op tien jongeren onvoldoende geletterd het secundair onderwijs uit. Geletterd zijn betekent informatie verwerven, verwerken en gericht gebruiken. Een job vinden, een diploma halen, en met zelfvertrouwen op eigen benen staan is een hele opgave als je moeite hebt met taal, cijfers, ICT en multimedia. De Week van de Geletterdheid sensibiliseert, maar reikt ook oplossingen aan.

Ga naar www.weekvandegeletterdheid.be

Meetjeslands project

Openbare bibliotheken hebben, vanuit hun cultuurspreidende opdracht, eveneens een rol in de bevordering van geletterdheid.

Het ‘Makkelijk Lezen Plein’ (MLP) bestaat al, maar Bibliotheken Meetjesland gaat verder. Waar MLP zich beperkt tot kinderen met lees- of leerproblemen of een taalachterstand, richten de Meetjeslandse bibliotheken zich zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen.

Achter de schermen is hiervoor een specifieke werkgroep actief. Daarin zetelen enerzijds bibliotheekmedewerkers die zich op dat onderwerp toeleggen, en anderzijds zullen ook zorgleerkrachten, logopedisten, … hierbij betrokken worden. De werkgroep maakt suggestielijsten op voor de gerichte samenstelling van de collectie in elke bib. Deze collectie wordt dan ook permanent verder uitgebouwd en actueel gehouden.

In de bibs worden de speciale collectie en hulpmiddelen bekend gemaakt naar het grote publiek en naar specifieke doelgroepen. De Makkelijk Lezen Plek in de bib wordt aangeduid met het speciaal ontwikkeld promotiemateriaal en aangepast meubilair.


Deze manier van werken van de Makkelijk Lezen Plek kadert in het traject Regiobib Meetjesland waarbij op vlak van collectiebeleid en personeelscompetenties een regionale coördinatie en centrale dienstverlening wordt nagestreefd.

Het project ‘Makkelijk Lezen Plek’ wordt bovendien mede mogelijk gemaakt door een bijkomende subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Aanleiding De Bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers. De kernfuncties om dit gemeenschappelijk doel te bereiken zijn:…