Wat is erfgoed?


Erfgoed is ‘iets van vroeger’ dat we ook vandaag nog meedragen, terwijl geschiedenis louter ‘iets van vroeger’ is. Erfgoed is archeologische vondsten, foto’s, authentieke manuscripten, verhalen, tradities, dialect, gebouwen, gebruiksvoorwerpen… de lijst gaat door. Het moet echter door een gemeenschap, een groep mensen in ere gehouden worden.

Wie met erfgoed aan de slag wil, doet meer dan enkel verzamelen alleen. Het onderhouden en beschermen, beschrijven en onderzoeken, maken een belangrijk onderdeel uit van het erfgoedbeheer. En wie een hart heeft voor erfgoed wil zijn collectie natuurlijk ook delen met de wereld.

Omdat voor verschillende soorten erfgoed ook verschillende manieren van beheren nodig zijn, delen we erfgoed op in drie categorieën: onroerend erfgoed (hoofdzakelijk gebouwen en monumenten), roerend erfgoed (materiële zaken zoals documenten en museumstukken) en immaterieel erfgoed (ook wel ICE genoemd: erfgoed dat in onszelf voortleeft zoals volkssporten, tradities en dialecten).

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken wordt dit roerende en immateriële erfgoed vaak samengenomen onder ‘cultureel erfgoed’.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Elke wijk, elke buurt, elk dorp vertelt verhalen over vroeger. Overal vind je er erfgoed terug: in het landschap, de oude gebouwen, de plaatselijke musea, de verhalen en liederen van vroeger,…
  • De start In de beginjaren van Erfgoedcel Meetjesland, meer specifiek in 2007, hebben we een grootschalige inventarisatie uitgevoerd van het Meetjeslandse erfgoed. COMEET bracht toen heel wat verenigingen, collecties en…